Ministr kultury jednal o podpoře skanzenu i meziříčské gobelínky
Ministr kultury jednal o podpoře skanzenu i meziříčské gobelínky
foto: VMP

Zlínský kraj, Rožnov, Val. Meziříčí – Až do pátku se v rožnovském skanzenu koná první rozsáhlá konference věnovaná výhradně problematice muzeí v přírodě. Akci v úterý zahájil radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči a spolupráci s církvemi Miroslav Kašný, který při této příležitost projednal s ministrem kultury Iljou Šmídem a jeho náměstkem Vlastimilem Ourodou také otázky týkající se možné pomoci Moravské gobelínové manufaktuře.
   „Sešli jsme se při konferenci, která se věnuje problematice muzeí v přírodě především z hlediska zlepšení legislativních a finančních podmínek jejich provozu. Konference je situována do areálu rožnovského skanzenu, který je největším muzeem v přírodě u nás, a myslím, že když se řekne ´skanzen´, každému se automaticky vybaví právě ten rožnovský. Je to bezesporu překrásné místo, ale technické a provozní podmínky jsou rázu čistě prozaického, proto je potřeba jim věnovat odbornou pozornost,“ řekl radní Miroslav Kašný. Diskutovalo se například o využití vhodných topidel v historických objektech, o aplikaci požadavků požární bezpečnosti staveb či o stanovení možnosti postupu získávání zvláštního režimu v rámci stavebního zákona. Pozornost byla věnována také edukativním programům, otázkám propagace apod.
   Radní Miroslav Kašný si také s ministrem kultury Iljou Šmídem prohlédl pokračující rekonstrukci vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách. S náměstkem ministra pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastimilem Ourodou potom Miroslav Kašný jednal o možné podpoře gobelínky ve Valašském Meziříčí. „Toto unikátní pracoviště, specializované na restaurování vzácných historických koberců, se začíná potýkat s problémem nedostatku následovníků schopných pokračovat v této jedinečné tradici. Chceme tedy hledat možnosti pomoci ze strany státu i kraje. Tato věc je nyní v jednání,“ dodal radní Miroslav Kašný.
   Více o konferenci rožnovské věnované skanzenům www.muzeavprirode.cz
Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje