Města a obce se opět mohou hlásit do soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a služby
Města a obce se opět mohou hlásit do soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a služby
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Zlínský kraj ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 23. ročníku soutěže Zlatý erb, v níž se hodnotí nejlepší webové stránky měst a obcí a jejich elektronické služby. Města a obce ze Zlínského kraje se do soutěže mohou hlásit do 23. dubna 2021. Cílem soutěže je podpořit a motivovat městské a obecní úřady ke zlepšování komunikace s občany prostřednictvím webových stránek a elektronických služeb.
   Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím kole celostátním. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. Veškeré důležité informace jsou uvedeny v Propozicích soutěže (k dispozici na www.zlatyerb.cz). Účast v soutěži je pro města a obce zdarma.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) Nejlepší webové stránky města
b) Nejlepší webové stránky obce
c) Smart City a nejlepší elektronická služba
   V celostátním kole bude udělena také Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, kde mimo měst a obcí mohou soutěžit i kraje, organizace turistického managementu a turistické atraktivity (hrady a zámky, volnočasové areály, muzea).

Jak se soutěže zúčastnit?
   Krajského kola soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webových stránkách soutěže www.zlatyerb.cz. Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 23. dubna 2021, porota zahájí své hodnocení 26. dubna 2021. Termín konání slavnostního vyhlášení vítězů krajského kola bude oznámen v dostatečném předstihu.
   Více informací podá za Krajský úřad Zlínského kraj Bc. Jan Vandík, DiS. (jan.vandik@kr-zlinsky.cz, 731 555 203), případně koordinátor soutěže Mgr. Jitka Hajžmanová (hajzmanova@zlatyerb.cz)
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje