Mapa dotací ukazuje, že kraj loni zpracoval více než tisíc žádostí o dotaci
Mapa dotací ukazuje, že kraj loni zpracoval více než tisíc žádostí o dotaci
Mapa dotací je dostupná na webu Zlínského kraje foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Podrobné a přehledné informace o dotacích, které Zlínský kraj poslal nejen městům a obcím, ale i zájmovým spolkům, podnikajícím fyzickým osobám i dalším žadatelům, kteří sídlí na území těchto měst a obcí, nabízí již půl roku aplikace na webu Zlínského kraje nazvaná Mapa dotací. Mimo jiné z ní vyplývá, že kraj v loňském roce ze svého rozpočtu poskytnul 1 271 dotací v celkové výši 166,628 milionu korun. Do mapy nejsou zahrnuty prostředky, které kraj posílá svým příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem, stejně jako peníze z Evropské unie a státního rozpočtu, jež jsou účelově označeny.
   Jak mapa ukazuje, z celkové loňské sumy putovalo 42,661 milionu korun do oblasti školství, mládeže a sportu, 23,751 milionu do kultury, 14,306 milionu do sociální oblasti a zbývající zhruba polovina do ostatních oblastí. Nejvíce peněz přitom směřovalo do okresu Zlín (64,310 mil.), následují okresy Uherské Hradiště (46,520 mil.), Vsetín (35,207 mil.) a Kroměříž (20,591 mil.).
Co se týká přímo samotných měst a obcí, kterých je v kraji celkem 307, lze z mapy vyčíst, že největší objem poskytnutých dotací připadnul do území největších měst v kraji – Zlín (37,615 milionu korun), Uherské Hradiště (21,130 mil.), Vsetín (13,116 mil.), Kroměříž (7,158 mil.) a Valašské Meziříčí (5,495 mil.).
   Mapa dotací však nabízí i možnost podívat na to, kolik peněz do území obcí zamířilo v přepočtu na jednoho jejich obyvatele. Z tohoto pohledu na tom vloni nejlépe byly Bořenovice (3 600 korun na jednoho obyvatele), dále Rudimov (3 553), Staré Hutě (3 162), Podhradí (3 004) a Komárno (2 735). Celokrajský průměr na jednoho obyvatele činil 286 korun. Pokud se v mapě zaměříme na správní odvody obcí s rozšířenou působností (ORP), můžeme vidět, že nejvyšší průměr přijatých dotací na jednoho obyvatele byl v roce 2017 v ORP Uherské Hradiště (430 korun), následuje ORP Zlín (423), ORP Valašské Klobouky (365), ORP Vsetín (313) a ORP Luhačovice (308). Vždy je ale vhodné k této souhrnné informaci prozkoumat detail jednotlivé obce a účel poskytnuté dotace.
   Údaje v mapě jsou dohledatelné od roku 2007. Jejími autory jsou pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení podpory řízení Kanceláře ředitele. Provoz aplikace je bez finančních nároků. Zdrojem dat o poskytnutých transferech je vnitřní ekonomický systém kraje. „Úřad shromažďuje o každé koruně velké množství dat. Kdo měl o tyto informace zájem, musel si o ně žádat podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Proto jsem chtěl, aby každý občan měl přístup do veřejného systému a věděl jaké peníze a kam ze Zlínského kraje putují. Za druhé chci, aby informace o již udělených dotacích pomáhaly i nám politikům, kteří o penězích rozhodujeme,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který stojí za myšlenkou Mapy dotací.
   Mapa dotací je dostupná na webu Zlínského kraje (banner na titulní straně, https://dwh.kr-zlinsky.cz/reportbrowser/).
Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje