Krajští radní se zabývali financováním sociálních služeb v novém roce 2023
Krajští radní se zabývali financováním sociálních služeb v novém roce 2023
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje projednala několik bodů týkajících se financování sociálních služeb v regionu po Novém roce. Jsou to jednak legislativní kroky nutné pro realizaci projektu na zajištění vyšší kapacity potřebných služeb a dále smlouvy k poskytnutí návratných půjček pro překlenutí finanční nejistoty sociálních služeb na začátku roku 2023.

Krajští radní nastavili podmínky potřebné pro realizaci projektu k zajištění vyšší dostupnosti a kapacity ambulantních a terénních sociálních služeb, na něž bude 18 poskytovatelů sociálních služeb v letech 2023 -2025 čerpat dotační peníze ve výši 400 milionů korun. „Učinili jsme právní kroky k tomu, abychom mohli během následujících tří let výrazně posílit potřebné sociální služby, jako jsou sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení klientů, sociální rehabilitace a osobní asistence. Celkové náklady projektu činí 446 milionů korun, z toho dotace Evropské unie a státního rozpočtu pokryje 90 procent těchto nákladů,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální resort.

Rada Zlínského kraje projednala také vzor smlouvy, na základě které mohou poskytovatelé sociálních služeb získat od Zlínského kraje návratnou finanční výpomoc před tím, než na svou činnost dostanou peníze z Ministerstva práce a sociálních služeb. „Jsme připraveni z krajského rozpočtu uvolnit přes 309 milionů korun, které jsme vyčlenili na základě žádostí od organizací poskytujících celkem 267 sociálních služeb. Chceme tímto krokem pomoci poskytovatelům a ulevit jim od existenční nejistoty, která pravidelně provázela každý začátek kalendářního roku,“ řekla statutární náměstkyně Hana Ančincová. Jakmile vzor smlouvy odsouhlasí Zastupitelstvo Zlínského kraje, budou peníze poskytovatelům poslány.

Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje