Krajští radní chtějí podpořit záchranu památkové stodoly ve Velkém Ořechově
Krajští radní chtějí podpořit záchranu památkové stodoly ve Velkém Ořechově
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 900 tisíc korun na vyřešení havarijního stavu farní stodoly ve Velkém Ořechově statickým zajištěním krovu. Žadatelem je Římskokatolická farnost Velký Ořechov.

„Důvodem návrhu na poskytnutí podpory z rozpočtu Zlínského kraje je snaha o záchranu ohrožené památky místního významu. Technologie zabezpečení budovy se nedotkne jeho kulturněhistorických hodnot, protože obnova je navržena s respektem k tradičním postupům,“ informovala radní pro kulturu a památkovou péči Zuzana Fišerová.

Pro renovaci historicky hodnotné stavby ve Velkém Ořechově byl založen spolek Stodola Horreum, který usiluje o to, aby objekt v budoucnu sloužil veřejnosti jako komunitní centrum, v němž budou pořádány například výstavy či jiné kulturní a společenské akce.

Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje