Krajská rada schválila další investiční akce ve školství za 90 milionů korun
Krajská rada schválila další investiční akce ve školství za 90 milionů korun
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí foto: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Zlínský kraj – Dalších 12 investičních akcí na školách zřizovaných Zlínským krajem schválili na svém pondělním zasedání krajští radní, a to v souhrnné výši 90 milionů korun.
   „Poté, co jsme v dubnu schválili celkem 8 nových investičních akcí na našich školách za více než 37 milionů korun, jde nyní o dalších 12 akcí za 90 milionů. V investiční aktivitě budeme i nadále pokračovat, abychom co nejvíce podpořili stavební trh, který je v této době pro udržitelnost ekonomiky velmi důležitý,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
   „Všechny tyto akce bychom chtěli zahájit ještě letos v létě a chtěli bychom je letos i dokončit, kromě dvou největších, u kterých druhá etapa proběhne až v příštím roce,“ doplnil Libor Pecháček, vedoucí Odboru investic krajského úřadu. 

Schválené investiční záměry:

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín – výměna výplní otvorů
Stará okna budou vyměněna za nová dřevěná, z europrofilů v bílé barvě (včetně velkých schodišťových stěn). Vstupní stěny z obou stran, stejně jako velkorozměrové stěny v tělocvičně, budou provedeny z hliníkových konstrukcí. Práce budou rozděleny na dvě etapy.
Celkové náklady: 17,760 milionu korun. Předpokládaná realizace: 1. etapa: červenec – srpen 2020; 2. etapa: červen – září 2021.

Gymnázium Valašské Klobouky – rekonstrukce elektroinstalace
Zrekonstruována bude stávající nevyhovující elektroinstalace tak, aby splňovala požadavky platných předpisů na provoz a bezpečnost těchto zařízení. Realizace proběhne ve dvou etapách.
Celkové náklady: 14,713 milionu korun. Předpokládaná realizace: 1. etapa: červen – srpen 2020; 2. etapa: červen – srpen 2021.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí – revitalizace budovy školy
Zatepleny budou plášť budovy, krovy a vyměněna stará okna. Dále budou provedeny odizolování základů staré budovy, rekonstrukce suterénu, stavební úpravy kanalizace a rekonstrukce bortících se zdí anglických dvorků, které přiléhají k budově.
Celkové náklady: 10,316 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec – prosinec 2020.

Gymnázium Otrokovice – rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů zdravotně technických instalací
Rekonstrukcí projdou nevyhovující stávající elektroinstalace a rozvody zdravotně technických instalací v budově tak, aby splňovaly požadavky platných předpisů na provoz, hygienu a bezpečnost těchto zařízení.
Celkové náklady: 9,998 milionu korun. Předpokládaná realizace: červen – září 2020.

Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž – rekonstrukce školní kuchyně
Proběhne rekonstrukce školní kuchyně, kde je z důvodu nefunkční hydroizolace dlouhodobě podmáčené zdivo. Přistoupeno bude k sanaci zdiva, úpravě podlah či výměně elektroinstalace i obkladů a dlažeb.
Celkové náklady: 8,536 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec – listopad 2020.

Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace, 3. etapa
Dojde k rekonstrukci elektroinstalace v budově školy tak, aby splňovala požadavky platných předpisů na provoz a bezpečnost těchto zařízení. Některé části elektroinstalace byly v budově rekonstruovány již v letech 2015 a 2016.
Celkové náklady: 7,664 milionu korun. Předpokládaná realizace: červen – srpen 2020.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – oprava podlah v objektu Pavlákova
Budova v areálu na Pavlákově ulici slouží k teoretické i praktické výuce žáků. Opraveny zde budou podlahy ve čtyřech nadzemních podlažích objektu tak, aby byly splněny požadavky ze strany bezpečnosti a hygieny.
Celkové náklady: 6,558 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec – srpen 2020.

Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu
Vybudováno bude odpovídající zázemí pro učitele přírodovědných předmětů a tělesné výchovy, v kabinetech probíhají konzultace s rodiči a jednání v rámci projektových aktivit. Místnosti jsou v původním stavu z 80. let minulého století, a to včetně vybavení. Celkové náklady: 5,114 milionu korun. Předpokládaná realizace: červen – říjen 2020.

Základní škola Otrokovice – rekonstrukce sociálních zařízení
Ve škole budou rekonstruována sociální zařízení, půjde o kompletní rekonstrukci obsahující hygienické kabiny pro dívky a úpravu imobilního WC, výměnu všech zařizovacích předmětů za nové a výměnu obkladů i dlažeb.
Celkové náklady: 3,686 milionu korun. Předpokládaná realizace: červen – září 2020.

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž – vybudování nového vjezdu
Vybuduje se nový vjezd a rampa pro zásobování školní jídelny a domova mládeže na pozemku ve vlastnictví kraje. Stávající zásobování je možné pouze na základě nájemní smlouvy přes pozemek jiného vlastníka.
Celkové náklady: 2,380 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec – září 2020.

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – výměna zařízení plynové kotelny ve školní jídelně
V systému plynového vytápění školní jídelny a kuchyně dojde k výměně kotlů a nově bude vyřešen ohřev teplé užitkové vody a s tím související nová řídicí centrála pro měření a regulaci tepla.
Celkové náklady: 1,883 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec – září 2020.

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž – oprava anatomické pitevny
V anatomické pitevně v suterénu budovy dochází k velkému vlhnutí zdiva. Provedeno zde tedy bude odvlhčení zdiva a navíc i kompletní modernizace pitevny, čímž bude zajištěn hygienický standard těchto výukových prostor. Celkové náklady: 1,149 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec – září 2020.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje