Krajská konference se zaměřila na podporu psychické pohody žáků i učitelů
Krajská konference se zaměřila na podporu psychické pohody žáků i učitelů
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Odbor školství Krajského úřadu Zlínského kraje uspořádal XIV. ročník Krajské konference k primární prevenci rizikového chování, která byla určena pro pedagogy a výchovné specialisty základních a středních školy. Záměrem akce bylo přispět ke zvýšení kompetencí a odbornosti pedagogických pracovníků v oblasti podpory duševního zdraví.

„Odborníci se shodují na tom, že pandemie Covid-19 a nyní i válka na Ukrajině negativně ovlivnila duševní pohodu lidí, což se samozřejmě týká také dětí a dospívajících, tedy žáků a studentů našich škol. Proto považujeme za nutnost věnovat zvýšenou pozornost podpoře psychického zdraví a prevenci v této oblasti, abychom předcházeli rizikovému chování jak u žáků, tak u učitelů,“ upozornila krajská radní pro školství Zuzana Fišerová a dodala: „Je to téma, které řešíme například v krajském Minitýmu pro rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka, studenta, kde aktuálně vytváříme roční akční plány na období 2023-2025. Letošní konference nabídla spoustu podnětů i konkrétních doporučení, jak se v této problematice zorientovat. Pedagogy mateřských škol zveme na obdobnou akci, která se uskuteční v pátek 16. prosince.“

Hlavními lektory byla primářka dětského oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži Irena Sedlaříková a psycholog David Čáp. Akce se zúčastnili i další přizvaní odborníci, například zástupci organizací s nabídkou preventivních programů a intervencí, jako je Dětské centrum Zlín, Linka SOS Zlín, lektor Petr Halama či Středisko výchovné péče Domek.

Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje