Kraj uspořádal setkání s poskytovateli sociálních služeb
Kraj uspořádal setkání s poskytovateli sociálních služeb
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Pravidelné setkání poskytovatelů sociálních služeb uspořádal ve Zlíně ve čtvrtek 3. listopadu Zlínský kraj. Poskytovatelé se zde od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a pracovnic odboru sociálních věcí krajského úřadu dozvěděli řadu aktuálních informací. Týkaly se například financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v příštím roce, strategických dokumentů a změn v plánování sociálních služeb nebo připravovaných novel zákonů vztahujících se k sociální oblasti.

„Na těchto pravidelných setkáních informujeme poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji o důležitých novinkách a zároveň mají prostor, aby zeptali na to, co je zajímá nebo se s námi případně podělili o své postřehy, zkušenosti, názory,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za sociální věci.

Jak na setkání zaznělo, co se týká podpory sociálních služeb v příštím roce, požádal Zlínský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1,923 miliardy korun. Nicméně nakonec obdrží jen 1,756 miliardy. Tyto peníze budou rozděleny mezi poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji. Svoje žádosti o podporu mohou podávat v termínu od 8. do 14. listopadu 2022, a to prostřednictvím aplikace OKslužby – poskytovatel. Do doby, než poskytovatelé obdrží první zálohu dotace poskytnuté státem, pomůže jim Zlínský kraj v prvním čtvrtletí příštího roku zajistit plynulé financování jejich provozu, a to formou návratné finanční výpomoci. Kraj pro tyto účely vyčlenil 350 milionů korun. Tyto prostředky jim pomohou pokrýt nezbytné výdaje na provoz od 1. ledna. Díky tomu nebude ohroženo jejich plnohodnotné fungování na začátku roku.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí na akci promluvili náměstkyně ministra pro oblast rodinné politiky a sociálních služeb Zdislava Odstrčilová a vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Jan Vrbický. Mimo jiné informovali o financování sociálních služeb pro uprchlíky z Ukrajiny, připravovaných novelách zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí nebo o materiálně-technickém standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje