Kraj přispěl policii na ostrahu státní hranice
Kraj přispěl policii na ostrahu státní hranice
Kraj přispěje policii na ostrahu hranic. foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Individuální dotaci ve výši téměř jednoho milionu korun poskytla kancelář hejtmana Zlínského kraje Krajskému ředitelství policie České republiky ve Zlíně na pořízení prostředků umožňujících zvýšenou ostrahu vnější státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskem s ohledem na riziko přílivu cizích státních příslušníků.
   „Vyhověli jsme žádosti policie, která v souvislosti s migrační vlnou potřebuje mít přehled o pohybu vozidel přes státní hranici, aby dokázala čelit zvyšující se přeshraniční kriminalitě,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s tím, že právě mezi časté trestné činy patří krádeže škodovek, které pak míří přes slovenskou hranici.
   Z dotace 959 962 korun bylo zakoupeno 5 jednotek skenovacích zařízení, která umožňují získávat přesné informace o dopravní situaci, jako je počítání množství vozidel, která projedou v zorném poli kamer, nebo čtení registračních značek automobilů. Dále byl zakoupen směrový reproduktor, který dokáže zachytit varovné signály do dlouhých vzdáleností, což je nedocenitelné při pátrání po pohřešovaných osobách, ale také v rámci bezpečnostních opatření při velkých, například sportovních, akcích. Pořízeno bylo rovněž mobilní ruční zařízení sloužící ke kontrole pravosti cestovních, osobních a jiných dokladů i vysoce profesionální fotoaparát Canon.
   Ředitel policie ve Zlíně plk. Jaromír Tkadleček poděkoval Zlínskému kraji za přidělené finanční prostředky, které pomohou ke zvýšení akceschopnosti policie při řešení mimořádných situací.
Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje