Kraj přispěje na restaurování památek
Kraj přispěje na restaurování památek
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila program na stavební obnovu kulturních památek a památek místního významu.
   „Pro rok 2021 je v rozpočtu Zlínského kraje uvolněna částka 5 milionů korun na obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu s cílem přispět k zachování a ochraně kulturního dědictví regionu,“ sdělila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.
   „O dotaci si budou moci zažádat fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu na území Zlínského kraje,“ doplnila radní Zuzana Fišerová.
   Na obnovu či restaurování kulturních památek (včetně movitých) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR bude možno získat dotaci od 35 tisíc do 300 tisíc korun, na obnovu či restaurování památek místního významu dotaci od 35 tisíc do 200 tisíc korun.
   Maximální míra dotace činí 60 procent z celkových způsobilých výdajů projektu, u obcí nad 5 000 obyvatel je to 50 procent z celkových způsobilých výdajů.
   Příjem žádostí se uskuteční v termínu 25. ledna až 5. února.
   Veškeré podrobné informace najdou žadatelé na webu Zlínského kraje.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje