Kraj přijímá návrhy na ocenění pracovníků v sociálních službách
Kraj přijímá návrhy na ocenění pracovníků v sociálních službách
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje vyhlašuje i pro rok 2018 anketu „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“ jako příležitost ocenit kvalitní zaměstnance v oblasti sociálních služeb. Do 30. června je možné na krajský úřad zasílat či osobně doručovat návrhy. Informovala o tom radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
   „Tuto anketu Zlínský kraj pořádá letos již po deváté a je to určitě vhodný způsob, jak u veřejnosti zpropagovat význam a potřebnost sociálních služeb a zvýšit prestiž pracovníků, kteří v této oblast pracují profesionálně, odborně, ale současně i láskyplně a s plným nasazením,“ řekla radní Michaela Blahová.
   Nominace mohou posílat fyzické i právnické osoby s podrobným zdůvodněním svého návrhu. „Právě zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu, které musí být dostatečně vypovídající, aby vystihlo charakter a pracovní činnost nominovaného, jeho motivaci k práci v sociálních službách, délku praxe v oboru a osobní individuální přínos,“ dodala radní Michaela Blahová.
   Veškeré další informace včetně nominačního formuláře a seznamu oceněných v letech 2010-2017 jsou k dispozici na webu Zlínského kraje:
https://www.kr-zlinsky.cz/pracovnik-roku-v-socialnich-sluzbach-cl-921.html
   Kromě tohoto ocenění zavedl Zlínský kraj v roce 2017 jako novinku také oceňování pěstounů a lidí pečujících o blízkou osobu v domácím prostředí.
Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje