Kraj podpoří významné sportovní akce
Kraj podpoří významné sportovní akce
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje projednala a doporučila Zastupitelstvu ke schválení poskytnutí individuálních dotací pro sportovní spolky v celkové výši 8,19 milionu korun. Dotace jsou určeny na mimořádně významné akce s regionálním i nadregionálním významem a na projekty vedoucí k rozvoji sportu.
   „Podpořit chceme dětské i dospělé sportovce. Dotace jsou určeny například Atletickému klubu Zlín na projekt Mistrovství České republiky v atletice dospělých, dále Auto klubu Barum Zlín na pořádání Barum Czech Rally, která náš kraj zviditelnila také v zahraničí. Podpoříme i činnost fotbalové a hokejové mládeže,“ sdělil radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast mládež a sport.

Individuální dotace jsou určeny těmto spolkům:
• Atletický klub Zlín, z. s., Hradská 854, Zlín, ve výši 150 000 Kč na projekt Mistrovství České republiky v atletice dospělých,
• Atletika Holešov, z.s., nám. Svobody 175/37, Holešov, ve výši 190 000 Kč na projekt Ochranná vrhačská klec,
• AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR, Hornomlýnská 3715, Zlín, ve výši 3 000 000 Kč na projekt Barum Czech Rally Zlín 2021,
• Handball club Zubří z.s., Hlavní 492, Zubří, ve výši 250 000 Kč na projekt Rozvoj klubové sportovní infrastruktury,
• HC Berani Zlín, z.s., Březnická 4068, Zlín, ve výši 1 800 000 Kč na projekt Podpora činnosti a rozvoje Akademie HC Berani Zlín,
• TC Bajda Kroměříž, z.s., Na Sladovnách 4255/2, Kroměříž, ve výši 150 000 Kč na projekt Modernizace sociálního zázemí v objektu šaten TC Bajda Kroměříž,
• SKB Velké Karlovice, z. s., Velké Karlovice 881, ve výši 400 000 Kč na projekt Druhá etapa technologie zasněžování v biatlonovém areálu Miloňovky ve Velkých Karlovicích,
• REDNECKS GYM z.s., Masarykova 65/3, Holešov, ve výši 50 000 Kč na projekt Zkvalitnění tréninkových podmínek,
• Běžecký areál Pustevny z.s., Podlesí 541, Valašské Meziříčí, ve výši 200 000 Kč na projekt Pořízení repasované sněžné rolby,
• FC Slovácko z.s., Stonky 566, Uherské Hradiště, ve výši 1 000 000 Kč na projekt Podpora celoroční činnosti fotbalové mládeže,
• Fotbalový club Zlín, z.s., Hradská 854, Zlín, ve výši 1 000 000 Kč na projekt Podpora mládežnického zlínského fotbalu.
   Přidělení dotací je podmíněno schválením Zastupitelstvem Zlínského kraje, které se sejde k jednání 21. června.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje