Kraj ocení pracovníky ve školství, nominace přijímá do 8. února
Kraj ocení pracovníky ve školství, nominace přijímá do 8. února
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Radní Zlínského kraje schválili výzvu k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje pro rok 2023 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Návrhy mohou být podávány do středy 8. února 2023 do 15.00 hodin.

„Uvědomujeme si, jak náročná je práce s dětmi a mládeží, kolik stojí úsilí a nasazení. Udělení tohoto ocenění je jednou z možností, jak za ni můžeme učitelům, vychovatelům, případně dalším lidem, kteří pracují ve školství, veřejně poděkovat a pomoci vyzdvihnout společenskou prestiž těchto povolání,“ říká Zuzana Fišerová, radní pro školství a kulturu ve Zlínském kraji.

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost. Každý navrhovatel však může navrhnout na ocenění pouze jednoho kandidáta. Výzva včetně nominačního formuláře a detailních podmínek nominací byla rozeslána starostům obcí, ředitelům škol a školských zařízení, členům Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje, zveřejněna je i na portálu www.zkola.cz a na webových stránkách kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/oceneni-pracovniku-ve-skolstvi-zlinskeho-kraje-2023-aktuality-18137.html

Kontaktní osoby pro případné dotazy: PhDr. Soňa Marčíková – tel. 577 043 708, e-mail sona.marcikova@kr-zlinsky.cz Ing. Marcela Došlová - tel. 577 043 729, e-mail marcela.doslova@kr-zlinsky.cz

Vladimír Dostálek