Kraj ocení dobrovolníky pracující s mládeží
Kraj ocení dobrovolníky pracující s mládeží
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Občany, kteří se dlouhodobě jako dobrovolníci podílejí na výchově dětí a mládeže, ocení Zlínský kraj. Jeho radní projednali výzvu k předkládání nominací a zároveň jmenovali výběrovou komisi, která bude posuzovat doručené návrhy. Letos se uskuteční již 17. ročník této iniciativy.
   „Stalo se pěknou tradicí, že Zlínský kraj oceňuje ty, kdo se minimálně sedm let systematicky věnují mládeži jako vedoucí kroužků, trenéři nebo volnočasoví pedagogové, a to na bázi dobrovolnosti, mimo rodinu a školní vyučování. Velmi si této jejich práce vážíme, protože významně napomáhají rozvíjet rozmanité schopnosti dětí a mladých lidí v kroužcích, sportovních oddílech a v zájmové činnosti,“ sdělil krajský radní Miroslav Kašný, zodpovědný za mládež a sport.
   Nominace mohou až do 26. června do 13:00 podávat jak fyzické, tak i právnické osoby.
   „Od navrhovatelů vyžadujeme kromě vyplněného formuláře, který najdou na krajském webu, také popis činnosti a dosažených výsledků osobnosti, kterou nominují,“ řekl Tomáš Duda, vedoucí oddělení   mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů krajského odboru školství.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje