Kraj navrhuje ministerstvu školství udělit medaili Evě Solnařové
Kraj navrhuje ministerstvu školství udělit medaili Evě Solnařové
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje odsouhlasila podání návrhu na udělení stříbrné Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v 1. stupni Evě Solnařové, ředitelce Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Toto ocenění je udělováno za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání. Vyhlášení nositelů medaile probíhá každoročně u příležitosti Dne učitelů, tedy 28. března.

„Jsou to lidé, jako je paní Eva Solnařová, díky kterým vzdělávání v našem kraji úspěšně rozvíjí. Pod jejím vedením se škola stala moderní vzdělávací institucí, která na úspěšnou pracovní kariéru připravila už tisíce absolventů. Věřím, že pan ministr rozhodne kladně a medaile bude této osobnosti z našeho regionu udělena,“ komentuje nominaci radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová.

Medaile je udělována ve dvou stupních:

stříbrná – 1. stupeň (za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice);

bronzová – 2. stupeň (za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy).

Kdo je Eva Solařová?

Mgr. Eva Solnařová, pracuje ve školství od roku 1979, od roku 1993 na Střední škole oděvní a služeb Vizovice, která má více než stoletou tradici. V současné době připravuje na povolání 420 žáků v oborech kadeřník, kosmetička, fotograf a krejčí. V průběhu více než 20 let působení Evy Solnařové se škola výrazným způsobem rozvíjela po stránce kvality výchovy a vzdělávání i kvality materiálních podmínek pro realizaci moderní výuky. Od počátku jejího řízení školy se zaměřila na vyhledávání vhodných sociálních partnerů a profesionálů, kteří jsou nezbytní pro zajištění vysoké úrovně výuky. Postupně se jí podařilo navázat spolupráci nejen s kvalitními českými firmami, ale i s celosvětově uznávanými odborníky. Coby ředitelka nastavila systém spolupráce tak, aby obsahová náplň v jednotlivých oborech v teorii i praxi držela krok s trendy a navazovala na potřeby trhu práce. Významnou oblastí práce paní Evy Solnařové je zavedení odborných stáží žáků ve firmách a výměnných programů stáží žáků a učitelů na pěti tuzemských středních školách (Brno, Jihlava, Hradec Králové, České Budějovice a Ostrava), ale také v zahraničí (Slovensko, Polsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko, Španělsko).

Vladimír Dostálek, Krajský úřad Zlínského kraje