Kraj investicemi do rekonstrukcí mostů udržuje jejich dobrý stav
Kraj investicemi do rekonstrukcí mostů udržuje jejich dobrý stav
Díky pravidelným investicím do mostů není žádný v kraji v havarijním stavu. foto: Krajský úřad Zlínského kraje
Zlínský kraj - Již šestým rokem za sebou se ani jeden z mostů na krajské silniční síti nedostal při pravidelném odborném posuzování do skupiny „havarijní“. Podle nejnovějšího ročního hodnocení technického stavu mostů na silnicích II. a III. třídy k 1. lednu 2018 si krajské mosty udržely známku 3,3, která je v historii ŘSZK zatím nejpříznivější.  
   Výsledky pravidelného ročního hodnocení technického stavu mostů na krajské silniční síti potvrzují, že se kraj prostřednictvím Ředitelství silnic ZK o své mosty stará a dlouhodobě je udržuje v bezpečném stavu.
   Zprávu o stavu mostů pro ŘSZK jednou ročně zpracovává specializovaná firma PavEx® Consulting, s. r. o., se sídlem v Brně. Ve Zlínském kraji se k 1. lednu 2018 nacházelo celkem 718 mostů ve správě ŘSZK. Z tohobylo 104 mostů v bezvadném stavu a ani jeden z mostů na krajské silniční síti nemusel být zařazen do skupiny „havarijní“, a to již šestým rokem za sebou. „Rekonstrukce mostů, jejichž technický stav se podle pravidelné diagnostiky zhoršil, jsou nedílnou součástí našich každoročních plánů investic. V uplynulém roce jsme zahájili dvouletou rekonstrukci 450 metrů dlouhého nadjezdu ve Vsetíně, dokončili rekonstrukci nadjezdu ve Zlíně a přestavěli další menší mosty v Brusném, Růžďce, Vlčnově, Huslenkách, v Trnavě, mezi Dolním Němčím a Slavkovem, též v Prostřední Bečvě,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Na těchto stavbách bylo v loňském roce proinvestováno zhruba 140 milionů korun.
   „S rekonstrukcemi mostů počítáme samozřejmě i letos. Bude dokončena rekonstrukce nadjezdu ve Vsetíně, plánujeme přestavby mostů v Karolince-Stanovnici, v Těšánkách a u Pitína. Jako součást již zahájených větších akcí budou postaveny nové mosty ve Velkých Karlovicích, Hovězí a u Chvalčova. Do rekonstrukcí mostů chceme v tomto roce investovat přibližně 115 milionů korun, asi osm milionů korun vynaložíme z neinvestičních prostředků na stavební údržbu několika dalších mostů,“ dodal Bronislav Malý. 
Renata Janečková, tisková mluvčí Zlínského kraje