Kraj hledá adepty na ocenění titulem Mistr tradiční rukodělné výroby i v příštím roce
Kraj hledá adepty na ocenění titulem Mistr tradiční rukodělné výroby i v příštím roce
Letošní ocenění Mistři rukodělné výroby. foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila výzvu k předkládání nominací na krajský titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a také výzvu k zasílání nominací na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje, přičemž obě tato ocenění budou uskutečněna v příštím roce.
   „Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se uděluje osobám, které dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby a přiměřeně svým možnostem předávají tyto znalosti budoucím generacím a prezentují své výrobky na veřejnosti,“ informoval radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.
„Běžně se tento titul uděluje třem osobám v jednom roce, ovšem v letošním roce byl titul výjimečně přiznán třinácti mistrům. Důvodem je to, že deset osobností bylo již dříve vyznamenáno podobným titulem Ministerstva kultury ČR a je v našem zájmu tato ocenění sjednotit,“ dodal radní Kašný.
   U návrhů na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje je hlavním účelem ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Zlínského kraje. „Tento titul byl ve Zlínském kraji přiznán následujícím artefaktům: Valašskému odzemku, Jízdě králů, Slováckému verbuňku, Tradičním hodům s právem na Uherskohradišťsku, Výtvarnému navrhování a tkaní tapisérií a Ruční výrově umělých květin, vonic a vínků,“ upřesnil radní Miroslav Kašný.
    Předkladateli  návrhů mohou být vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy.
„Návrhy do obou iniciativ je možné posílat na formulářích k tomu určených do Slováckého Muzea v Uherském Hradišti, které je pověřeno výkonem Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje. Termín pro přijímání návrhů na příští rok je stanoven od 1. října 2020 do 28. února 2021,“ upřesnila vedoucí Odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Romana Habartová.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje