KNTB získala akreditaci pro vzdělávání v urgentní medicíně
KNTB získala akreditaci pro vzdělávání v urgentní medicíně
foto: Nemocnice T. Bati

Zlínský kraj – Krajská nemocnice T. Bati získala akreditaci pro vzdělávání lékařů v urgentní medicíně a stala se akreditovaným pracovištěm pro vlastní specializovaný výcvik v rámci předatestační přípravy pro lékaře v tomto oboru. Akreditaci má jako jediná nemocnice ve Zlínském kraji.

Získání akreditace je podmíněno splněním materiálních, technických i personálních podmínek, vytvořením vzdělávacích plánů pro lékaře a podobně. Je nutné také zajistit spolupráci s dalšími organizacemi, například zdravotnickou záchrannou službou. „Spolu se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje jsme schopni lékařům poskytnout kompletní absolvování praxe v rámci specializovaného výcviku, který trvá 30 měsíců,“ popsal primář Oddělení urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně MUDr. Michal Pisár.

Urgentní medicína se skládá ze dvou částí – přednemocniční péče, což jsou například sanitky nebo letecká záchranná služba a nemocniční péče na urgentním příjmu, která souvisí s převzetím pacienta od záchranné služby, diagnostikou a léčbou stavů spojených s ohrožením života, zdraví, náhlou změnou zdravotního stavu nebo zhoršením průběhu chronického onemocnění.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně je poskytovatelem akutní lůžkové péče se statutem centra vysoce specializované traumatologické péče, proto má jako jediná v kraji urgentní příjem prvního typu. To laicky řečeno znamená, že má větší rozsah poskytovaných služeb i vyšší třídu vybavení.

Mgr. Dana Lipovská, tisková mluvčí KNTB