Hejtmanství finančně podpoří úpravu lyžařských běžeckých tras
Hejtmanství finančně podpoří úpravu lyžařských běžeckých tras
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Přidělení finanční podpory sedmi žadatelům, kteří se starají o úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji, schválili krajští radní. Bude mezi ně rozdělena celková částka 874 500 korun z dotačního programu, který kraj pro tento účel vyhlásil.
   „Údržba lyžařských běžeckých tras je záslužná, ale zároveň poměrně nákladná činnost, proto ji Zlínský kraj finančně podporuje v zájmu zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování a rozšíření možností sportovního vyžití na území kraje. Tento dotační program je přínosem nejen pro rozvoj cestovního ruchu, ale i pro posílení zdraví a kondice obyvatel, zvláště v této době,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za cestovní ruch.
   O dotaci si mohly zažádat jak právnické osoby, tak podnikající fyzické osoby. Podpořeno bylo všech 7 přijatých žádostí. Příjemci získají dotace v rozmezí od 60 tisíc do 180 tisíc korun. Využít je mohou například na servis sněžných vozidel určených k úpravě lyžařských tras, na nákup pohonných hmot a provozních kapalin či na pořízení GPS zařízení.
   Peníze konkrétně obdrží Sdružení Valašsko – Horní Vsacko, Ski centrum Kohútka, společnost Vsacký Cáb, Podhostýnský mikroregion, Běžecký areál Pustevny a také dvě obce: Velké Karlovice a Valašská Bystřice. Přidělení dotací těmto obcím musí podle zákona o krajích kromě rady schválit ještě také krajské zastupitelstvo, které se sejde 19. dubna 2021.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje