Hejtmanství finančně podpoří paliativní péči i mladé lékaře
Hejtmanství finančně podpoří paliativní péči i mladé lékaře
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo rozdělení dotací v celkové výši 1,2 milionu korun mezi šest organizací, které v regionu zajišťují mobilní nebo hospicovou paliativní péči. Kromě toho kraj také poskytne 452 tisíc korun mladé zubní lékařce na vybavení nové zubní ordinace ve Velkých Karlovicích a částkou 410 tisíc podpoří vzdělávání dvou budoucích praktických lékařek, které se připravují na budoucí povolání v ordinaci praktického lékaře ve Zlíně.

„Co se týká vybavení nové zubní ordinace ve Velkých Karlovicích, ta bude vyplacena z našeho programu na podporu vybavení ordinací lékařů, pro který jsme vyčlenili 3 miliony korun a doposud jsme z něj dotaci poskytli pěti žadatelům. V případě vzdělávání dvou budoucích praktických lékařek jde o naši programovou finanční pomoc zaměřenou na podporu školitelů mladých lékařů v ambulancích praktických lékařů. Pro tyto účely máme od letošního roku vyhrazeno 4,7 milionu korun a podpořili jsme už sedm subjektů,“ informovala náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová s tím, že cílem obou těchto nových programů je pomoci zachovat dostupnost primární péče ve Zlínském kraji. „Přestože je systém řešení jednoznačným úkolem a kompetencí státu, podáváme mu tímto jako kraj pomocnou ruku, protože dostupnou primární péči považujeme pro naše občany za velmi důležitou,“ dodala.

Kraj pomůže posílit paliativní péči v sociálních službách

Kraj rozdělí také 1,2 milionu korun mezi šest organizací, které zajišťují službu mobilní nebo hospicové paliativní péče na území Zlínského kraje. Jmenovitě jde o tyto organizace: Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, Diakonie ČCE - středisko Vsetín, Andělé Stromu života, Charita Uherské Hradiště, Diakonie Valašské Meziříčí a PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče.

„Jsem ráda, že jsme společně našli shodu jak podpořit poskytovatele paliativní péče v činnostech, které nehradí systém zdravotního pojištění, a můžeme tak částečně pomoci s pokrytím nákladů této důležité zdravotní služby,“ doplnila Olga Sehnalová.

Organizace finanční prostředky od kraje využijí například na nákup osobního automobilu pro zdravotní personál zajišťující domácí péči, nákup pohonných hmot nebo pořízení speciálních pomůcek a vybavení.

Už dříve vyčlenil Zlínský kraj pro roky 2023 a 2024 finanční prostředky na intenzivní proškolení v oblasti paliativní péče v pobytových zařízeních. Jedná se například o Domov pro seniory Lukov, Sociální služby Vsetín, Sociální služby Uherské Hradiště nebo Sociální služby Haná. Domov pro seniory Burešov se zase zapojil do projektu Nadačního fondu Abakus. Díky tomu získal nejen 1,3 milionu korun, ale především odborné vedení po dobu dvou let. V prvním letošním pololetí absolvovali jeho zaměstnanci vzdělávání v paliativní péči a díky projektu může domov využívat po dobu dvou let mentora. Cílem projektu je rozvinout spolupráci s rodinami, setkávat se s nimi, otevřít téma umírání jako součásti života a zbavit lidi strachu.

„Čím více posílíme paliativní péči v zařízeních sociálních služeb, tím více odlehčíme zdravotnímu systému. Je to lepší i pro samotného klienta, že může odejít ve svém přirozeném prostředí a nemusí se na sklonku života pohybovat mezi nemocnicí a domovem, což mu většinou ještě přitíží a ke zdravotnímu stavu ani psychické pohodě rozhodně nepřidá,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje