Hejtman s náměstkyní navštívili rodinné farmy ve Valašské Bystřici a v Kroměříži
Hejtman s náměstkyní navštívili rodinné farmy ve Valašské Bystřici a v Kroměříži
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj - Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a statutární náměstkyně Hana Ančincová navštívili členské farmy Asociace soukromého zemědělství (ASZ) Vsetín a ASZ Kroměříž, kde se seznámili s hospodářstvím lokálních zemědělců. Na podporu zemědělství vyčlení hejtmanství v příštím roce zdroje na dotace pro včelaře, program na zvýšení zájmu mladých lidí o obor zemědělství a finančně podpoří tradiční akce zaměřené na regionální produkty.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Kvalitní, voňavý a vypěstovaný na Kroměřížsku, takový je kmín ze statku Nový Dvůr v Kroměříži. Kromě něj pěstuje rodina Váňových na dvou stech hektarech půdy, kterou obdělává, také pšenici, ječmen, řepku a mák. Jejich hospodářství, včetně Prvního selského pivovárku, který je součástí rodinného statku, si prohlédli hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a statutární náměstkyně Hana Ančincová.

V doprovodu Jaroslava Šebka, předsedy Asociace soukromého zemědělství, která sdružuje regionální sedláky, navštívili zástupci Zlínského kraje také další dvě rodinné farmy ve Valašské Bystřici: Farmu rodiny Ondruchových, která ekologicky hospodaří na pětašedesáti hektarech pozemků a věnuje se chovu mléčných ovcí, a Farmu ZPZ rodiny Zajíčkových. Ti na více jak dvou stech hektarech luk a pastvin chovají krávy a zpracovávají mléko. Své produkty nabízejí ve vlastní prodejně.

„Všechny farmy, které jsme navštívili, patří do Asociace soukromého zemědělství. Chceme se seznámit s činností našich farmářů a být jim partnery při řešení problémů, se kterými se ve svém oboru potýkají. Jako kraj však máme velmi omezené kompetence, protože zemědělství je řízeno státní politikou. V rámci našich možností pravidelně podporujeme například včelaře, pro které příští rok vyčleníme 1,2 milionu korun,“ vysvětlila Hana Ančincová, zodpovědná za zemědělství a venkov s tím, že Zlínský kraj pravidelně finančně podporuje také tradiční akce, jako jsou dožínky nebo slavnosti vína.

Regionální farmáři se podle předsedy asociace Jaroslava Šebka potýkají zejména s nepoměrnou konkurencí velkých hráčů na trhu, nezájmem mladých lidí o zemědělství a byrokratickou zátěží. „Soukromé zemědělství je model uplatňovaný v celém světě, vidět ho můžeme například v západní Evropě. U nás tento typ zemědělství vymizel v době komunistického režimu a nahradily ho velké podniky. I ty tady mají své místo. Sedláci ale dotvářejí pestrost regionu, vyrábí tradiční produkty a svým přístupem k zemědělství prospívají krajině,“ vysvětlil Jaroslav Šebek.

Zlínský kraj je také zřizovatelem Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm. Na příští rok hejtmanství vyčlenilo 250 tisíc korun na podporu aktivit, kterými chce zvýšit zájem mladých lidí o práci v této oblasti.

„Jako kraj se musíme snažit vzbudit zájem mladých lidí o studium tohoto oboru a také vyvíjet tlak na vládu, aby zohlednila a nastavila férové podmínky pro všechny zemědělce. Cestou je také podpora zemědělství formou krajských dotací, které doplní ty státní a evropské, na něž malí farmáři často nedosáhnou. Lokální zemědělci jsou klíčem k naší potravinové soběstačnosti,“ dodal hejtman Radim Holiš.

Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje