Hejtman Radim Holiš: Chceme kraj rozvíjet, s novou nemocnicí by to teď nešlo
Hejtman Radim Holiš: Chceme kraj rozvíjet, s novou nemocnicí by to teď nešlo
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Vedení Zlínského kraje se podařilo získat peníze na modernizaci zdravotnictví v kraji, poté co schválilo prodloužení investičního záměru „Nové krajské Baťovy nemocnice" do roku 2040. Rozhodnutí Rady Zlínského kraje posvětilo na zářijovém zasedání krajské zastupitelstvo. Co to pro kraj znamená a co bude se stávající nemocnicí, řekl v rozhovoru hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Pane hejtmane, na zářijovém zastupitelstvu bylo rozhodnuto o prodloužení investičního záměru „Nová nemocnice" do roku 2040. Znamená to, že se nová krajská nemocnice v Malenovicích bude stavět až za 20 let?
   Za stávajících ekonomických podmínek by znamenala výstavba nové nemocnice už při nákladech 8 miliard korun, které deklarovalo minulé vedení kraje, do pěti let bankrot. Nebyl by sice vyhlášen konkurs, ale kraj by byl zadlužený, spláceli bychom vysoké úvěry a chyběly by nám peníze nejen na běžný provoz, ale současně bychom neměli finance na rozvoj a nové investice. Nebyli bychom schopni opravit krajské cesty, školy, modernizovat ostatní nemocnice nebo sociální zařízení. S výstavbou nové nemocnice bychom měli v roce 2025 deficit v rozpočtu 7 miliard korun. Chceme kraj rozvíjet, ne ho přivést do problémů. Jsem realista a dle mého nebude možné novou nemocnici postavit v následujících 10 letech.

Proč jste tedy záměr rovnou nezrušili?
   Kdybychom záměr zrušili, vystavili bychom kraj okamžité desetimilionové sankci, která vychází ze smluvního vztahu se společností Unimex Group, od níž koupilo minulé vedení kraje v čele s bývalým hejtmanem Jiřím Čunkem pozemky na novou nemocnici ve Zlíně-Malenovicích. Prodej pozemků je totiž ve smlouvě podmíněn mimo jiné výstavbou nové nemocnice. Zlínský kraj se tak dostal do právně nevýhodného postavení. Prodloužením investičního záměru vytváříme další prostor pro jednání, která věříme, budou zakončena pro obě strany akceptovatelnou dohodou, což je pro nás nyní prioritou. Zároveň s městem Zlínem hledáme řešení budoucího využití pozemků v Malenovicích.

Takže na novou nemocnici kraj nemá dostatek peněz v rozpočtu. Je to tak?
   Ano. Předpokládané náklady na výstavbu nové nemocnice spočítalo předchozí vedení kraje na 8 miliard korun. Když jsem do funkce hejtmana v listopadu loňského roku nastoupil a přepočítali jsme náklady na nemocnici, došli jsme k částce 15 miliard korun. Do této sumy se ale nepromítá razantní zdražení, ke kterému letos došlo na stavebním trhu. Netroufám si ani odhadovat, kolik by nemocnice stála, pokud by se s výstavbou začalo podle původního plánu v roce 2023.

Existují přece různé dotační tituly, od těch státních až po programy z Evropské unie. Na žádnou podporu kraj nedosáhne?
   Finanční možnosti jsme samozřejmě prověřovali. A tady nám bohužel už v roce 2018 ujel vlak. Stát nyní výstavbu nepodpoří, přestože jsme o ni několikrát žádali, a ke zdrojům se nedostaneme ani skrze dotační programy Evropské unie. Na výstavbu nové nemocnice by byl Zlínský kraj sám.
   Obrovskou chybou bylo nechat 29. dubna 2018 propadnout stavební povolení na výstavbu nové interny v krajské nemocnici. Dneska už mohla být stavba před dokončením a mohli jsme na ni čerpat dotace v řádech stovek milionů korun. Tuto chybu bývalého hejtmana kraj draze zaplatí.

Bývalé vedení kraje ale na novou nemocnici část peněz naspořilo. O jakou sumu jde a co s nimi zamýšlíte?
   To je pravda. Když jsme po volbách nastoupili do vedení kraje, hledali jsme 4 miliardy korun, které sliboval můj předchůdce Čunek. Tvrdil, že 4 miliardy má už kraj naspořené. Po účetní závěrce a kontrole účetnictví krajského rozpočtu jsme na novou nemocnici našli 2,7 miliardy korun. Tato suma byla vázaná na investiční záměr „Nová nemocnice", to znamená, že peníze nemohly být investovány do jiného projektu.

Kam hodlá kraj naspořené peníze směřovat?
   Prodloužením investičního záměru jsme mohli alespoň část peněz z tohoto projektu vyvázat a použít je na nutné investice. Nejsou to sice slibované 4 miliardy, přesto jde o spoustu peněz, které nám pomohou zkvalitnit zdravotnictví v kraji.

Takže je budete investovat do zlínské nemocnice?
   Nejen tam, ale budeme je směřovat do zdravotnictví. To znamená i do ostatních nemocnic, které řeší akutní problémy. Část peněz například pošleme do Vsetínské nemocnice, kde chceme rekonstruovat budovu K, do níž se přestěhuje, mimo jiné, potřebné hemodialyzační středisko.

A co bude se stávající nemocnicí Tomáše Bati, vyplatí se ji vůbec opravovat?
   Stávající areál Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) vyžadoval velké investice už před pěti lety. Letos sem pošleme 220 milionů korun. Zavázali jsme se Baťovku udržet v chodu, ihned investovat do nejnutnějších oprav a postupně ji budeme modernizovat. Máme tady špičková oddělení a lékaře, kteří si zaslouží kvalitní zázemí. Dlužíme to také lidem, kteří ve Zlínském kraji žijí. Opravy ale budou postupné. Tak to dělají i jiné nemocnice v ostatních krajích. A jen pro srovnání, předchozí vedení do nemocnice investovalo po pouhých 50 milionech ročně. To se na stavu majetku samozřejmě projevilo...

Mluví se o výstavbě nové budovy v areálu KNTB, takzvaném centrálním pavilonu...
  Je to tak, bude to nové srdce nemocnice. Sídlit v něm bude urgentní příjem, interna, ale také oddělení kardiologie a neurologie. Stát bude na místě staré prádelny, která půjde ještě letos k zemi. Ovšem do doby, než bude nový objekt stát, musíme udržet při životě současnou internu, která je v havarijním stavu. Tam musíme investovat okamžitě.

Kolik bude stát výstavba této nové centrální budovy?
   Náklady odhadujeme na 2 až 3 miliardy korun. Na rozdíl od výstavby nové nemocnice půjde o bezpečnou investici, kterou si Zlínský kraj společně s KNTB mohou dovolit. Začátkem září už jsme zahájili zadávací řízení k veřejné zakázce na projektanta nového centrálního objektu.

Pane hejtmane, prozraďte na závěr, je možné, že se k myšlence postavit novou nemocnici vrátíte?
   V tomto volebním období to z ekonomických důvodů nebude možné. Vedení kraje se nemůže upnout na jeden megalomanský projekt, ale musí myslet na to, že kraj vlastní další majetek, o který je potřeba se starat. Aktuálně je majetek kraje podfinancovaný a ihned bychom do něj potřebovali investovat 11,5 miliardy korun. Jen v dopravě chybí 6 miliard. Kdybychom se pustili do výstavby nové nemocnice, bylo by to pro kraj fatální.
Bc. Soňa Ličková, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje