Hejtman Čunek: Nálezce unikátního pokladu mincí z třicetileté války si zaslouží férovou odměnu
Hejtman Čunek: Nálezce unikátního pokladu mincí z třicetileté války si zaslouží férovou odměnu
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Vzácný nález mincí z doby třicetileté války, které byly před několika týdny objeveny v lesích Hostýnských vrchů, představilo dnes Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
   „Ten nález je velmi zajímavým příběhem: Koncem května byl našemu muzeu předán depot 74 mincí, které náhodně našel Tomáš Melich. Naši archeologové společně s tímto mladíkem a s dalšími kolegy z Ústavu archeologické památkové péče v Brně a z Muzea Komenského v Přerově provedli na místě průzkum, který měl ověřit bližší okolnosti nálezu. Je neuvěřitelné, že při této příležitosti se stejnému nálezci podařilo najít nejen 3 další zlaté dukáty, ale kousek od nich i hliněnou nádobu s 49 zlatými a stříbrnými mincemi,“ sdělil ředitel Muzea jihovýchodní mravy ve Zlíně Pavel Hrubec.
   Kde se tam ty peníze vzaly a kdo je schoval, po tom budou pátrat specialisté při odborných expertízách. Ještě předtím však bude mít veřejnost možnost si tento poklad nebývalé hodnoty v prostorách Muzea jihovýchodní Moravy prohlédnout, a to od 17. července do 2. srpna.
    Oba nálezy, které jsou majetkem Zlínského kraje, spolu úzce souvisejí jak místem, tak datací. Mince totiž pocházejí z období třicetileté války, kdy Švédové procházeli Moravou a útočili na Olomouc. „Patrně se zde tehdy odehrávaly hrůzné věci. Domníváme se, že tyto poklady byly v zalesněných místech Vizovických vrchů ukryty okolo roku 1636. Máme za to, že je zřejmě uschovala jedna a tatáž osoba, protože oba nálezy byly od sebe vzdálené asi 15 metrů a také skladba mincí odpovídá tomu, že je zakopal jeden člověk – buď bohatý měšťan, nebo obchodník, který si ukryl veškerý svůj majetek,“ sdělila archeoložka muzea Jana Langová. Mince z celé Evropy i z Osmanské říše pocházejí z let 1568-1636, což by znamenalo, že si tento obnos patrně schraňovaly dvě až tři generace.
   Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek si mince prohlédl, pozastavil se nad zachovalou kresebnou ražbou některých kousků a zejména ocenil poctivost nálezce, který si podle něj zaslouží pěknou odměnu. Ta vyplyne z posouzení hodnoty pokladu. Buď to bude deset procent hodnoty drahého kovu, nebo deset procent z odhadnuté kulturně historické ceny. „Chceme, aby tato odměna byla férová, aby i jiní poctiví nálezci věděli, že dostanou hezkou satisfakci a že nikomu nestojí za to, aby riskoval prodej mincí někde na černém trhu, protože to není zákonné. Až budou posudky hotové, určitě v rozpočtu kraje vyčleníme prostředky, protože bychom byli rádi, aby všichni případní nálezci odevzdávali to, co náhodně najdou, do příslušného muzea,“ řekl hejtman Jiří Čunek.
   Podle ředitele Muzea jihovýchodní Moravy Pavla Hrubce bude expozice mincí jedním z prázdninových lákadel pro rodiny s dětmi. Muzeum totiž po dohodě se Zlínským krajem coby svým zřizovatelem v době července a srpna zrušilo vstupné pro děti, které si tak mohou veškeré muzejní akce dopřát zdarma. Kromě prezentace zmíněného pokladu to bude například výstava pro děti Krysáci a jiné.
Více na: http://www.muzeum-zlin.cz/cs/
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje