Hejtman Čunek: I Nejvyšší soud smetl žalobu proti nové nemocnici, nepřátelé nové nemocnice prohráli podruhé
Hejtman Čunek: I Nejvyšší soud smetl žalobu proti nové nemocnici, nepřátelé nové nemocnice prohráli podruhé
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj - V úterý 16. června 2020 Nejvyšší soud v Brně svým rozsudkem pravomocně zamítl kasační stížnost Libora Lukáše, Jaromíra Bernátka, Jiřího Procházky a Lubomíra Nečase, kteří žalovali Zastupitelstvo Zlínského kraje a domáhali se zrušení platnosti rozhodnutí prosincového zastupitelstva při schválení výstavby nové nemocnice.
   „Nejvyšší soud pravomocně zamítl kasační stížnost Libora Lukáše, Jaromíra Bernátka, Jiřího Procházky a Lubomíra Nečase a tím potvrdil, že postup při rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje o schválení výstavby nové nemocnice v prosinci 2019 byl v naprostém souladu se zákonem. Rozsudek soudu navíc prokázal, že jejich představy o fungování zastupitelstva mají značné mezery, což ukazuje, že by řídit zastupitelstvo nemohli,“ okomentoval rozhodnutí nejvyššího soudu hejtman Jiří Čunek.
Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí Krajský úřad Zlínského kraje