Do sociálních služeb v kraji míří ze státního rozpočtu miliarda
Do sociálních služeb v kraji míří  ze státního rozpočtu miliarda
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Zlínský kraj - Rekordní částka bude v letošním roce rozdělena mezi poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji ze státního rozpočtu. Na základě žádosti kraje ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do regionu přesně 1 012 750 048 korun. Informovala o tom radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku, která rozhodnutí ministerstva předložila ke schválení Radě Zlínského kraje.
   „Peníze budou rozděleny mezi 85 organizací, které na území Zlínského kraje poskytují 269 služeb. Všechny jsou v souladu s Akčním plánem pro rok 2018. Mezi registrované poskytovatele sociálních služeb bude rozděleno přesně 994 298 820 korun a dalších 18 451 228 korun je v letošním roce vyčleněno na rozvoj a nově vzniklé služby. Ve srovnání s loňským rokem je částka navýšena o platy a mzdy, o kterém loni na začátku listopadu rozhodla vláda. Pokud zastupitelstvo náš návrh schválí, poskytovatelé již během února obdrží sdělení o finančním zajištění pro poskytované služby,“ sdělila radní Michaela Blahová. O uzavření smluv mezi poskytovateli sociálních služeb a Zlínským krajem bude rozhodovat ještě zastupitelstvo 5. února.
Renata Janečková, Krajský úřad Zlínského kraje