Do konce srpna je možné posílat nominace na ocenění osobností kultury
Do konce srpna je možné posílat nominace na ocenění osobností kultury
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Zlínský kraj každoročně uděluje ocenění PRO AMICIS MUSAE (Přátelům múz) za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Výzvu k předkládání nominací na toto ocenění schválili na svém pondělním zasedání krajští radní.
   „Vyzýváme tímto veřejnost k předkládání nominací na ocenění za významný přínos v oblasti kultury. Oceněna může být žijící osoba starší 18 let, která ve Zlínském kraji trvale žije, nebo se zde narodila, případně na území Zlínského kraje působila či působí v oblasti kultury, výrazně zasáhla do oblasti kultury, případně zviditelnila kraj v této oblasti,“ sdělil krajský radní Miroslav Kašný, zodpovědný za oblast kultury.
   Návrh na udělení ocenění PRO AMICIS MUSAE může podat fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba – obce, města, společenské a kulturní instituce, která zašle vyplněný nominační formulář se zdůvodněním nominace na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, případně doručí osobně na Odbor kultury a památkové péče, Ing. Andrea Šumberová, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín (kancelář 1338). Uzávěrka nominací je 31. srpna. Bližší informace včetně nominačního formuláře budou zveřejněny na webu Zlínského kraje v sekci Kultura.
   „Ocenění uděluje Zlínský kraj pravidelně od roku 2005. O výsledcích rozhoduje Komise pro posouzení návrhů k udělení ocenění PRO AMICIS MUSAE. V minulosti se držiteli tohoto ocenění stali například herec Boleslav Polívka, etnograf Karel Pavlištík, akademický sochař Otmar Oliva, spisovatel Josef Holcman nebo hudebnice Vlasta Grycová,“ uvedla Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje