Den lékáren popularizuje práci farmaceutů
Den lékáren popularizuje práci farmaceutů
foto: Nemocnice T. Bati

Zlínský kraj – Na čtvrtek 16. června letos připadá Den lékáren, který každoročně vyhlašuje Česká lékárnická komora. Jako i ostatní tematické dny v roce Den lékáren má za úkol představit veřejnosti lékárny nejen jako výdejny léků.

Nemocniční lékárna Krajské nemocnice T. Bati má k dispozici v areálu nemocnice běžně dvě provozovny. Centrální lékárnu, jejíž součástí je také lékárenská pohotovost, a pobočku v budově ředitelství nemocnice, která je nyní dočasně kvůli rekonstrukci uzavřena a začne fungovat letos v září.

„Lékárna v nemocnici se nejvíce liší od těch ostatních tím, že připravuje individuální léčivé přípravky pro pacienty na lůžkových odděleních. Máme také akreditované pracoviště klinické farmacie, které poskytuje klinickofarmaceutické služby zejména pro nemocnici,“ zmínil PharmDr. Pavel Kurfürst, vedoucí Ústavní lékárny Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.

Z činností, které zdravotníci v lékárnách vykonávají, zná většina lidí pouze výdej léků. Za tzv. oficínou se ale skrývá mnohem více činností a pečlivé práce farmaceutických pracovníků. „Práce je to opravdu různorodá a především zodpovědná. Při příjmu léků od dodavatelů musíme ověřovat jedinečné FMD kódy, aby se mezi nimi nevyskytly padělky, důležitá je také kontrola nakupovaných surovin pro přípravu léků a samozřejmě výdej a příprava léčivých přípravků. Nejčastěji připravujeme masti a roztoky pro vnější použití a tobolky pro vnitřní užití. Často také připravujeme oční kapky,“ uvedl šéf lékárny KNTB PharmDr. Pavel Kurfürst.

Počet individuálně připravovaných léků ve zlínské krajské nemocnici neustále narůstá. Od roku 2017 do letošního roku je to o 26 procent. Roste také výdej receptů a poukazů. Za rok 2021 bylo v Ústavní lékárně KNTB vydáno celkem 130 960 receptů a 14 354 poukazů (v roce 2020 bylo vydáno celkem 130 138 receptů a 12 833 poukazů). Ve volném prodeji nakoupilo v lékárně loni 80 516 pacientů oproti 69 059 v roce 2020.

Ústavní lékárna Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně připravuje také cytostatika. Jedná se o sterilní léčivý přípravek určený k aplikaci onkologicky nemocnému pacientovi formou injekce nebo infuze. Obsahuje potenciálně nebezpečnou cytotoxickou látku, proto musí příprava probíhat v izolovaném boxu, aby byla zajištěna bezpečnost připravujícího personálu. Zároveň musí příprava probíhat ve sterilním prostředí kvůli zajištění kvality a sterility léku. „Dávku určuje lékař vždy individuálně pro každého pacienta, připravující farmaceutický asistent dávku přesně odměří, tedy natáhne do stříkačky, a vpraví do infuze nebo ponechá ve stříkačce. Hotový produkt je poté řádně popsán tak, aby bylo jasné, jaké má složení, kterému pacientovi je určen a za jakých podmínek může být uchován. Posledním krokem je uzavření léků do neprodyšného obalu,“ doplnil Pavel Kurfürst. Za poslední rok (červen 2021–červen 2022) vydala lékárna 18.841 dávek cytostatik pro 1.260 pacientů. V současné době připravují farmaceuti cytostatika nejen pro pacienty ve zlínské nemocnici, ale také pro dvě detašovaná pracoviště Komplexního onkologické centra v Kroměřížské a Vsetínské nemocnici.

Mgr. Dana Lipovská, tisková mluvčí KNTB