Zlínský kraj

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje projednala a Zastupitelstvu doporučuje ke schválení uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Zlínského kraje na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se u...

Zlínský kraj - V Holešově o uplynulém víkendu padla první klapka nového českého celovečerního filmu, který je debutem režiséra a scenáristy Jana Březiny. Snímek Erhart chce pro diváka otevřít otázky ohledně stavu společnosti p...

Zlínský kraj – Od 15. prosince letošního roku začne na celém území Zlínského kraje ve veřejné dopravě platit nový tarif jízdného. Tarif stanovující výši jízdného a dovozného, druhy jízdních dokladů a způsob jejich použit...

Zlínský kraj – Rozpočet Zlínského kraje na příští rok projednali krajští radní a doporučili krajským zastupitelům jeho schválení. Sestaven je jako přebytkový, s celkovými příjmy 14 miliard 512 milionů 796 tisíc korun a celko...

Zlínský kraj – Nový informační systém za více než 10 milionů korun zprovoznila Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Systém umožní rychlou a efektivní komunikaci a přenos informací o pacientech mezi záchranáři a čt...

Zlínský kraj – Další z pravidelných konferencí, jejichž cílem je představit realizované aktivity BESIPu nejen ve Zlínském kraji, ale i možnosti spolupráce, financování a poradenství v této oblasti, uspořádaly v úterý 5. lis...

Zlínský kraj - Přístroje, zajímavé a praktické informace a také seznámení s celým průběhem radioterapie čeká účastníky Dne otevřených dveří na pracovišti radiační onkologie při Onkologickém oddělení Krajské nemocnice T. ...

Zlínský kraj – Specializovaná firma předala v minulých dnech Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) přehled zpracovaných výsledků hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy k 30. září 2019. V porovnání s předchozím roč...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a prestižním vzdělávacím programem, který roku 1956 založil princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královn...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec „Holistický evaluační model pokroku žáka“, do kterého jsou ve Zlínském kraji zapojeny dvě základní školy: soukromá ZŠ JINOTAJ a ZŠ Zlín – Mostní (kromě t..