Zlínský kraj

Zlínský kraj - V České republice byl po dvaceti letech potvrzen výskyt ohniska pseudomoru drůbeže, tzv. Newcastleské choroby. Nákaza byla potvrzena v malochovu slepic v Šanově na Zlínsku.   Státní veterinární správa přijala s okam...

Zlínský kraj, Kroměříž - Protialkoholní záchytná stanice v Kroměřížské nemocnici i v loňském roce „hostila“ téměř 1400 klientů. Podobný počet lidí se v posledních letech opakuje, letos to na konci března to bylo již 389 ...

Zlínský kraj, Valašsko – Rozdělení dotací v celkové výši 11,1 milionu korun na nákup 37 dopravních automobilů, které budou sloužit jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí, projednali krajští radní a doporučili krajskému za...

Zlínský kraj - Podíl nezaměstnaných lidí klesl ve Zlínském kraji v měsíci březnu na 3,09 %, což je pod celorepublikovým průměrem (3,5 %). Serveru Zlin.cz to za Úřad práce ČR ve Zlíně řekla Ivona Macůrková.   K 31. březnu ev...

Zlínský kraj, Uherské Hradiště - Uherskohradišťská věznice otevře své brány pro veřejnost, a to v rámci Mezinárodního dne památek a sídel. Otevření věznice bude součástí akce Brány památek dokořán, serveru Zlin.cz to řekl...

Zlínský kraj, Vsetín – S hospodařením nemocnic Zlínského kraje za první dva měsíce letošního roku se seznámili krajští radní. Vyplývá z něj, že k 28. 2. 2018 dosáhly všechny čtyři nemocnice vlastněné Zlínským krajem klad...

Uherský Brod, Valašsko – Za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství byli v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě oceněni učitelé i nepedagogičtí pracovníci ...

Zlínský kraj - V úvodníku k dubnovému vydání Okna do kraje se radní Zlínského kraje pro kulturu a památkovou péči Miroslav Kašný zamýšlí nad významem kultury a také nad potřebou starat se o památky lidové architektury, která s...

Zlínský kraj, Uherské Hradiště – Rada Zlínského kraje se seznámila se Studií využití bývalé věznice v Uherském Hradišti, kterou zadal ke zpracování Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada zároveň oficiáln..

Zlínský kraj, Valašsko - V letošním roce předpokládá Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) celkové náklady na stavby nebo projektovou přípravu modernizací výpravních budov ve Zlínském kraji ve výši 29 milionů korun.    M...