Ze Vsetína zmizí tři telefonní budky
Ze Vsetína zmizí tři telefonní budky

Vsetín - Společnost O2 Czech Republic, a. s. oznamuje, že ve druhém pololetí letošního roku ukončí provoz tří veřejných telefonních automatů na území města.
   Ze Vsetína tak zmizí zařízení na ulicích Smetanova 1336 (u polikliniky), Školní 1824 (u restaurace Bečva) a Jasenická 1795 (naproti večerky). „Důvodem je výrazný pokles zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů. Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmou občané s pochopením,“ vysvětlil Martin Blažek, obchodně-technický specialista O2 Czech Republic, a. s.
   Na území města tak podle něj zůstanou v provozu už jen dva veřejné telefonní automaty, a to na ulicích Smetanova 1484 (u věžového domu) a Svárov 1080 (u kina Vatra).
Michal Horský, redaktor Vsetínských novin