Zastupitelé Valašského Meziříčí zvolili nové vedení města. Starostou zůstává Robert Stržínek
Zastupitelé Valašského Meziříčí zvolili nové vedení města. Starostou zůstává Robert Stržínek
Staronové vedení radnice v malé obměně: zleva druhá místostrarostka Yvona Wojaczková (ANO), starosta Robert Stržínek (ANO) a první místostarostka Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL). foto: Renata Votrubová.

Val. Meziříčí – Zastupitelé Valašského Meziříčí zvolili ve čtvrtek 1. listopadu nové vedení města. V čele města opět usedne Robert Stržínek (ANO). První místostarostkou byla zvolena Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL). Post druhé místostarostky znovu obhájila Yvona Wojaczková (ANO). 
   Ve velké zasedací místnosti valašskomeziříčské radnice se ve čtvrtek 1. listopadu odpoledne uskutečnilo první ustavující zasedání zastupitelů města. V úvodu jednání složili všichni přítomní zastupitelé slib. Následně zvolili nové radní a schvalovali jednací řád zastupitelstva. Dále také projednávali zásady pro odměňování za výkon funkcí jak v radě a zastupitelstvu města, tak v komisích rady města.
Sedmičlennou radu města doplnil vedle starosty a místostarostek opět Radim Přikryl (ANO). Funkci radních budou ve své premiéře zastávat Jindra Mikuláštíková (ANO), Tomáš Vašica (ANO) a Alena Carbolová (KDU-ČSL).
   Zastupitelé zřídili v souladu se zákonem o obcích také dva výbory – finanční a kontrolní. Oba výbory budou devítičlenné. Předsedou finančního výboru byl zvolen Tomáš Jelínek (KDU-ČSL). Jméno předsedy kontrolního výboru bude předmětem dalších jednání.
   „Toto volební období se chci soustředit na velké investiční akce. Prioritou číslo jedna je pro mě výstavba nové sportovní haly na ulici Palackého. Čeká nás také rekonstrukce náměstí. Rád bych ještě dotáhl do konce opravu venkovního koupaliště. Z bazénové „díry“, která nám v tuto chvíli hyzdí venkovní prostor, by mohl vzniknout nový relaxační bazén. Kromě toho máme připraveno množství investic zejména v oblasti školství a další revitalizace panelových sídlišť. Práce je před námi spousta,“ popsal starosta Robert Stržínek (ANO), který má na starosti finance a rozpočet města, investice, obchodní společnosti, v nichž má město obchodní podíl a městskou policii.  
   V nepřítomnosti starosty města jej bude zastupovat první místostarostka Zdislava Odstrčilová z KDU-ČSL, které byly svěřeny kompetence na úseku sportu a volného času, neziskových organizací, sociálních věcí, životního prostředí, osadních výborů a Zdravého města. 
   „První pocity ze zvolení do funkce místostarostky jsou velká odpovědnost, respekt a pokora vůči tomu, co všechno tato funkce obnáší. Záleží mi na tom, aby se v našem městě lidem dobře žilo. Do budoucna se chci zaměřit na bytovou problematiku a zvýšení počtu bytů ve Valašském Meziříčí. Další oblastí je příprava na stárnutí populace a také to, abychom uměli lépe reagovat na potřeby starších spoluobčanů. Věnovat se budu také oblasti sportu, do které bych chtěla více vstoupit a nastartovat nějaká koncepčnější řešení podpory ze strany města,“ sdělila první místostarostka města Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL).
   Místostarostce Yvoně Wojaczkové (ANO) zůstanou obdobné kompetence jako v minulém volebním období. Starat se bude o oblast školství, dopravy, kultury a památkové péče, územního rozvoje a péče o zeleň.  
   „Mou prioritou je pokračovat v investicích do škol, dokončit přípravu stavebních míst pro bytovou výstavbu, vrátit tvář historickému nábřeží Bečvy a nadále poskytovat občanům kvalitní kulturní vyžití. Chci se také zaměřit na další rozvoj zeleně na veřejných prostranstvích, podporovat tzv. zelené parkování a budování zelených střech či výsadbu alejí.  V našich základních školách jsme již nastartovali projekty environmentálních zahrad a pozornost chci věnovat rovněž dětským hřištím, komunitní zahradě a participativnímu rozpočtu,“ uvedla druhá místostarostka města Yvona Wojaczková (ANO).
Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí