Zastupitelé Rožnova schválili nákup Společenského domu
Zastupitelé Rožnova schválili nákup Společenského domu
Společenský (dříve Lázeňský nebo Léčební) dům. Dobová pohlednice. foto: archiv ECHO Valašska

Rožnov – Rožnovští zastupitelé na svém únorovém zasedání odsouhlasili nákup Společenského domu a přilehlých pozemků do majetku městu. Po dlouhých letech tak bude „Spolák“ opět pod správou města a bude sloužit mimo jiné ke spolkové činnosti.

Společenský dům dlouhá léta nebyl v majetku města a spravovala ho soukromá společnost. Na konci loňského roku proběhlo jednání mezi zástupci města a majitelem objektu, kde se podařilo předjednat odkup Společenského domu do majetku města za cenu, která je nižší, než byla dána znaleckým posudkem. Zastupitelé města na svém úterním zasedání většinou 16 hlasů schválili nákup budovy a přilehlých pozemků za cenu 24,9 milionu Kč. Nadace SYNOT dále investuje 3 miliony korun do podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit ve městě. „Na zastupitelstvu panovala shoda v tom, že Společenský dům jednoznačně patří k historii Rožnova a měl by být ve vlastnictví města. Nyní máme tyto prostory v pronájmu, provizorně zde sídlí knihovna a své kroužky zde provozuje i Středisko volného času Rožnov p. R. Během léta se knihovna přestěhuje do zrekonstruovaných prostor a my začneme „Spolák“ využívat i k jiným činnostem. Velmi pravděpodobně zde zůstane SVČ. Další části oficiálně nabídneme k užívání spolkům a k různým akcím. K finálnímu plánu využití nyní tvoříme koncepci, jejíž součástí bude i plán oprav této budovy. Plánujeme i rozsáhlejší investice zaměřené mimo jiné na snížení energetické náročnosti provozu „Spoláku“ s tím, že určitě chceme získat finanční podporu z různých oblastí dotačních programů,“ uvedl místostarosta města Tomáš Gross.

Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm