Zastupitelé řešili regeneraci Rybníků
Zastupitelé řešili regeneraci Rybníků
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Vsetínští zastupitelé projednávali na své zářijové schůzi plánovanou regeneraci sídliště Rybníky. Podrobné diskuze se zúčastnilo také několik obyvatel sídliště.
   „Zastupitelům jsme chtěli poskytnout souhrnnou informaci o současném stavu příprav regenerace Rybníků. Na schůzi byli přítomní i projektanti, kteří momentálně pracují na studii, ze které následně vznikne projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Ti zastupitelům i veřejnosti zodpověděli jejich dotazy a zaznamenali si vznesené připomínky,“ uvedl starosta Jiří Růžička.
   Vsetínská radnice začala připravovat regeneraci Rybníků v roce 2017, kdy proběhlo dotazníkové šetření v domácnostech a první veřejné projednání. Druhé veřejné projednání se konalo letos v červnu v Alcedu, občané pak mohli během července na radnici zasílat připomínky ke studii. „Občané Rybníků v létě zaslali více než tři desítky připomínek, ty jsme předali projektantům, kteří zhodnotí možnost jejich proveditelnosti a případně je, stejně jako v případě těch nejnovějších, do studie zapracují,“ dodal Růžička s tím, že radnice plánuje v půli roku 2022 získat stavební povolení, na podzim chce v případě přidělení dotace začít se stavebními pracemi. Celý projekt pak bude vzhledem k jeho finanční náročnosti rozdělen do několika etap.
   Nejnovější verzi situační studie regenerace Rybníků, která reflektuje požadavek místních na zachování dětského hřiště místo parkovacího domu na ulici Na Rovině, naleznete v příloze společně s návrhy hřišť a náměstíček.
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín