Začala oprava mostu ve Valašském Meziříčí
Začala oprava mostu ve Valašském Meziříčí
Digitální vizualizace budoucího mostu. foto: Studio 360 Degrees Construct

Val. Meziříčí - Most přes Rožnovskou Bečvu ve středu města v Mostní ulici je ve zchátralém stavu. Upozorňuje na to mj. i čtyři roky starý odborný posudek. Oprava mostu byla rovněž jednou z hlavních priorit současného vedení města. Práce vypukly začátkem dubna a potrvají do září.
   „Zábradlí a další části mostu jsou ve velmi špatném stavu. Podepsaly se na nich stáří, časté opravy a výměny inženýrských sítí i velké dopravní zatížení. Rozpadající se beton, rezavé armatury na zábradlí a nerovné chodníky jsou věci, které návštěvníkovi města ihned padnou do oka,“ informovala místostarostka Yvona Wojaczková.
   S rekonstrukcí mohlo být započato až poté, co bylo přeloženo vodovodní a plynové potrubí z mostu do říčního koryta. Most bude na žádost památkářů vydlážděn žulovými kostkami. Obnova čeká i na zábradlí, římsy, osvětlení i nájezdové oblouky. Radnice nechá rovněž odbagrovat nánosy bahna, písku a zeleně. Nosný středový pilíř bude chránit uložený kámen, aby jej říční proud obtékal a nenarušoval.
   Asi nejnápadnější změny se dočká zábradlí. To straré a technicky nevyhovující z železobetonu zmizí a nahradí je kované a svislé, čímž se zvětší průchodnost chodníku. Podoba zábradlí zároveň zapadá do konceptu navazujícího na plánovanou rekonstrukci prostoru tržnice a zpřístupnění nábřeží.
   Projekt na opravu mostu zpracovalo valašskomeziříčské studio 360 Degrees Construct. Projednán byl i s s odbornou veřejností i s pracovníky státní památkové péče. Zastupitelstvo jej schválilo vloni v září.
   Radnice chce okolo Bečvy dále upravovat. „Naší vizí je kompletní úprava nábřeží po obou stranách Rožnovské Bečvy,“ dodala místostarostka Wojaczková.
   „Náklady se budou pohybovat okolo 20 milionů korun a město je zaplatí ze svého rozpočtu,“ dodal starosta Robert
Stržínek.
   Současný most byl vybudován v roce 1948 poté, co jej ustupující nacisté v roce 1945 vážně poškodili. Ten předchozí železobetonový nechal v roce 1906 postavit, na rozdíl od jiných staveb financovaných radnicí, Silniční výbor okresní ve Valašském Meziříčí. Zcela původní most byl ze dřeva, jako většina ostatních, a řeku přemosťoval už ve 14. století.
ECHO Valašska