Z rožnovského MěÚ odchází tajemník Roman Hep
Z rožnovského MěÚ odchází tajemník Roman Hep
Rožnovská radnice foto: Zdeněk Kment

Rožnov – Tajemník Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm Roman Hep odchází ze své funkce. Se starostou města Radimem Holišem se domluvil na ukončení pracovního poměru dohodou. Město nyní připravuje výběrové řízení, které poběží v srpnu a září.
   Tajemník Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm Roman Hep odchází ze své funkce k poslednímu srpnu 2021. Se starostou města Radimem Holišem se domluvil na ukončení pracovního poměru dohodou. „Roman Hep za čtyři roky ve funkci odvedl kus dobré práce. Chtěli bychom mu za odvedenou práci poděkovat a také popřát vše dobré na jeho další cestě,“ uvedl starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.
   Roman Hep byl tajemníkem MěÚ Rožnov pod Radhoštěm od srpna 2017. Za jeho čtyřletého působení kladl důraz na profesní i osobnostní rozvoj zaměstnanců, došlo také na reorganizaci struktury úřadu a vznikly nové odbory (dopravní přestupky a řízení lidských zdrojů). Odcházející tajemník také akcentoval obecnou modernizaci úřadu, a to například přechodem na on-line objednávkový systém, který je jednoduší pro občana.
   Město Rožnov pod Radhoštěm nyní připravuje výběrové řízení na nového tajemníka, které poběží v srpnu a září.
Bc. Marek Havran, MěÚ Rožnov p. R.