Přes 58 tisíc vyšetření provedl vloni personál AGEL Diagnostického centra
Přes 58 tisíc vyšetření provedl vloni personál AGEL Diagnostického centra
foto: Agel

Zlínský / Moravskoslezský kraj – Součtem více než 58 tisíc vyšetření provedl v loňském roce u svých pacientů zdravotnický personál AGEL Diagnostického centra. Podstatnou část tvořila vyšetření preventivní, avšak tím, že je AGEL Diagnostické centrum také součástí Komplexního onkologického centra v Nemocnici AGEL Nový Jičín, zabývá se personál také diagnostickou činností u pacientů po onkologické léčbě.

AGEL Diagnostické centrum poskytuje pacientům specializovanou diagnostickou péči na třech pracovištích, a to v Novém Jičíně, Vsetíně a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stěžejní součástí AGEL Diagnostického centra je Mamocentrum v Novém Jičíně a jeho detašované pracoviště ve Vsetíně. Obě jsou akreditované k provádění preventivního mamografického vyšetření, tzv. mamárního screeningu, jehož cílem je diagnostikovat zhoubné onemocnění prsu v co nejranějším a vyléčitelném stadiu. „V roce 2022 jsme na pracovištích v Novém Jičíně a Vsetíně provedli více než 27 tisíc mamografických vyšetření, z toho většinu v rámci prevence. Ultrazvukových vyšetření (SONO) bylo provedeno na všech třech pracovištích necelých 15 tisíc. A rentgenových vyšetření přes 16 tisíc,“ uvádí vedoucí lékař AGEL Diagnostického centra, MUDr. Borek Frydrych. Součtem tedy zdravotnický personál AGEL Diagnostického centra provedl u svých klientů přes 58 tisíc vyšetření.

Pro získání titulu akreditované Mamocentrum je nutné získat osvědčení ministerstva zdravotnictví, což je spojeno se splněním přísných kritérií, týkajících se nejen nutnosti disponovat špičkovou přístrojovou technikou, ale také vysokou odbornou úrovní ošetřujícího personálu. „Na našich pracovištích provádíme vyšetření na celkově třech mamografických přístrojích s přímou digitalizací, které poskytují snímky s mimořádně vysokým tkáňovým kontrastem a ostrostí detailů při současné redukci rentgenového záření. Navíc jsou tyto přístroje vybaveny převratnou technologií umožňující 3D zobrazení, a také kompatibilitou s miniinvazivní bioptickou technologií zvanou vakuová mamotomie, pomocí které jsme schopni zachytit zhoubné onemocnění prsu ještě ve formě přednádorového stavu. Obě tyto skutečnosti řadí naše pracoviště mezi světovou špičku. Celkovým počtem vyšetřených žen v Mamocentrech AGEL DC se řadíme mezi 3 největší mammocentra v celé České republice,“ říká vedoucí lékař AGELDiagnostického centra, MUDr. Borek Frydrych.

AGEL Diagnostické centrum je také součástí Komplexního onkologického centra v Nemocnici AGEL Nový Jičín, podstatnou část diagnostické práce tak tvoří i diagnostická vyšetření (sonografická, radiografická, mamografická) u pacientů po onkologické léčbě, a to nejen v souvislosti s karcinomem prsu. „Jsme rádi, že se nám námi nabízená vyšetření kontinuálně udržují v řádu desetitisíců vyšetření ročně. Tím spíše u mamografie, která je zcela bezpečná metoda vyšetření prsů, jejímž hlavním cílem je včasné odhalení nádoru, aby mohla být případná léčba zahájena co nejdříve. Dnešní moderní přístroje

a k tomu vyšetření, které pacientkám nabízíme, navíc umožňují pořízení snímků ve vyšší kvalitě s využitím minimální dávky záření,“ říká jednatel společnosti MUDr. Jakub Fejfar.

„Na mamografické vyšetření lze přijít jako samoplátce, cena vyšetření je 900 korun, není tedy nutná žádanka od gynekologa nebo praktického lékaře. V případě ultrazvukového vyšetření je cena 600 korun,“ doplňuje možnosti vyšetření u samoplátců jednatel společnosti MUDr. Jakub Fejfar s tím, že objednávat se lze během pracovní doby na telefonním čísle 800 266 666.

Počty vyšetření dokazují, že pracoviště v AGEL Diagnostickém centru jsou hojně vyhledávaná mezi veřejností i díky kvalitní péči a diagnostice, kterou nám zaručují nejen moderní přístroje, ale i vysoce edukovaný odborný personál.

AGEL