Místa pro všechny
Místa pro všechny

Samosprávy obcí Oravský Podzámok a Branky dalším společným projektem cílí zejména na cykloturisty a budují tradici společných akcí.

Oravský Podzámok a obec Branky rozvíjejí své přeshraniční partnerství úspěšně a dlouhodobě. Za uplynulé tři roky byli v programu přeshraniční spolupráce Interreg úspěšní třikrát. Po projektu Ze zámku na hrad, který byl zacílen na zvýšení úrovně poskytovaných kulturních služeb, managementu a propagace kulturního potenciálu byl druhý projekt zaměřen na efektivnější komunikaci s občany. Aktuálně poslední společný projekt má název Místa pro všechny a oběma obcím přinesl nejen nové prvky turistické infrastruktury či zajímavé dvoudenní akce, ale dále prohloubil a zvýšil i vzájemnou přeshraniční spolupráci a kooperaci.

Projekt byl realizován od května do září 2023 s celkovým rozpočtem 208 924,89 EUR a financován z prostředků Evropské unie a ze Státního rozpočtu SR a ČR prostřednictvím programu Interreg V-A 2014-2020 Slovenská republika - Česká republika.

Cílem projektu bylo podle slov starosty obce Branky Mgr. Františka Svobody zvýšení atraktivnosti kulturního i přírodního dědictví v širším území obcí Oravský Podzámok a Branky a zlepšení přístupu k nim; zvýšení možností uspokojování potřeb návštěvníků i obyvatel přeshraničního území, jejich komfortu a potenciálu. Vybudování těchto i dalších prvků vnímáme společně s kolegou Mgr. Josefem Záhorou (starosta obce Oravský Podzámok) jako významný předpoklad dalšího rozvoje společné turistické nabídky.

Tak například v Oravském Podzámku vznikly na ploše u Obecního úřadu a na centrálním parkovišti dvě Bike & Ride plochy s inteligentními lavičkami umožňujícími nabíjení nejen mobilních telefonů, ale i elektrokol a jejich drobných oprav včetně kompresoru na dofoukání kol, stojany na kola či informační tabule. Součástí byla také revitalizace a rozšíření zpevněných ploch a výstavba infocentra na parkovišti v podobě srubového objektu rozměrů 5 x 5 metrů. Obec Branky projektem získala nové veřejné osvětlení, informační tabule a další mobiliář, který je osazen v zámeckém, památkově chráněném parku.

V rámci projektu byly realizovány i dvě akce pod názvem Dny sousedů. Jejich záměrem bylo propagovat společné území jako zajímavou turistickou destinaci i prvky kulturního a přírodního dědictví, které

Oravský Podzámok a Branky nabízejí. První Dny sousedů se uskutečnily 25. a 26. srpna 2023 v Oravském Podzámku, druhé 15. a 16. září v Brankách a jejich program byl velmi podobný. Uskutečnila se prezentace řemeslníků a nabídky možností kulturního turismu v Brankách a Oravském Podzámku, slavnostně se zpřístupnila vybudovaná infrastruktura a její prvky, akce se účastnily skupiny a soubory partnerských obcí. Součástí společných dnů byla doprovodná hra Cesta za minulostí - připravená trasa pro turisty po nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních památkách obou obcí, po jejímž absolvování byli účastníci odměněni drobným dárkem.