Vsetínští a krajští radní zasedli ke společnému jednání
Vsetínští a krajští radní zasedli ke společnému jednání
foto: Jana Raszková

Vsetín – O modernizaci Vsetínské nemocnice, ale také o rekonstrukci nádraží a přednádražního prostoru jednali společně představitelé Vsetína a Zlínského kraje ve čtvrtek 27. května v prostorách podnikatelského inkubátoru na Maštaliskách. Areál nemocnice a prostory u vlakového a autobusového nádraží si radní následně také prohlédli.
   Hlavním bodem jednání vysokých představitelů města a kraje byla Vsetínská nemocnice, zejména její modernizace a také s ní související koordinace prací na výstavbě nového přednádražního prostoru. „Vlastníkem nemocnice je sice Zlínský kraj, ale nachází se na území města a je pro nás velmi důležité, aby byla našim občanům zajištěna dostupná a kvalitní zdravotní péče. Naším cílem je podpořit nemocnici a usilovat o to, aby byla modernizována. Zároveň jsme si potřebovali vyjasnit časovou posloupnost jednotlivých etap rekonstrukce nádraží a prostoru kolem v souvislosti s modernizací nemocnice, protože plány obnovy přednádražního prostoru se týkají bezprostředního okolí nemocnice,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.
   „V kritické době pandemie, kdy jsme se ve Zlínském kraji potýkali s kapacitou lůžek na jednotkách intenzivní péče, sehrála Vsetínská nemocnice velmi důležitou roli, když přijímala pacienty z ostatních nemocnic. Za to bych chtěl vedení nemocnice moc poděkovat,“ vyzdvihl práci zdravotníků a vedení nemocnice v době pandemie hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.
   Podle krajského plánu investičního rozvoje nemocnice je nutná modernizace hemodialyzačního střediska a nefrologické ambulance. Nevyhovující je také stav některých oddělení, která se nacházejí v hlavní budově. Stav gynekologicko-porodnického oddělení či dialýzy si radní společně prohlédli.
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín