Vsetínskou sportovní halu čeká rekonstrukce

Vsetín - Jak jsme již informovali, víceúčelovou sportovní halu Na Lapači čeká v následujících několika měsících další etapa rekonstrukce, jejíž stěžejními částmi bude výměna oken, zateplení pláště budovy, oprava a zesílení nosné konstrukce haly a zateplení střechy. Vedení radnice však chce práce rozšířit a vyměnit také palubovku, osvětlení nad palubovkou, vzduchotechniku a v prostorách bývalého bistra ESO vybudovat aerobní sál. Tento záměr však ještě musí schválit zastupitelé. Samotní sportovci plán města vítají, i když by halu dostali zpět do užívání až v lednu příštího roku, a ne, jak bylo původně plánováno, v polovině letošního listopadu.
   Víceúčelová hala Na Lapači je hlavně pro oddíly provozující míčové sporty stěžejním sportovištěm. V našem městě je totiž jediná, která splňuje prostorové požadavky pro vyšší soutěže. Její stáří a stav již ale neodpovídaly současným trendům. Vzhledem k finanční náročnosti jejího provozu a špatnému technickému stavu se ji proto její majitel, kterým je již řadu let město Vsetín, rozhodl zrekonstruovat a zmodernizovat.
   První etapa prací se uskutečnila již loni a zahrnovala opravu šaten, sprch, chodby, sociálního zázemí a opravu otopného systému haly. Z městského rozpočtu si vyžádala 4,8 milionu korun bez DPH. Zároveň se však již připravovala etapa druhá. Do té bylo zahrnuto zateplení obvodového pláště, oprava střechy a její zateplení, výměna všech okenních a dveřních výplní za nové a také zateplení stropu nad přístavbou šaten. Součástí projektu bylo také zesílení nosné konstrukce stavby.
   Minulé vedení města podmínilo realizaci projektu ziskem dotace, ale již loni vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele, které s nabídnutou částkou 9,37 milionu korun bez DPH vyhrála firma H&B Delta.
   Dotaci ze Státního fondu životního prostředí, se nakonec letos získat podařilo, a vítězná firma tak bude moci 25. května zahájit práce. „Termín zahájení prací jsme směřovali tak, abychom co nejméně omezili sportovce při jejich soutěžních utkáních,“ řekl již dříve místostarosta Tomáš Pifka s tím, že i přesto k určitým omezením dojde. Dodavatelská firma má totiž dle smlouvy na provedení všech prací 153 dní, hotova tedy měla být do konce října. Nyní ale vše nasvědčuje tomu, že se termín předání haly do provozu posune až na počátek příštího roku. A kupodivu to sami sportovci v naprosté většině případů vítají. Radnice má totiž v plánu, že by již letos zafinancovala i výměnu palubovky za novou, instalaci moderního osvětlení a nové vzduchotechniky s měřením a regulací, což původně zamýšlela až příští rok. „Po zjištění skutečnosti, že v letošním ani příštím roce nebudou vypsány dotační tituly na budování interiéru sportovní haly, chceme všechny práce na hale provést už letos, abychom sportovcům nenarušili dvě sezóny,“ vysvětlil Tomáš Pifka, který věří, že tento plán najde podporu u většiny zastupitelů. Na nich totiž jeho realizace bude záviset. Rozšíření prací je kalkulováno na přibližně 10 milionů korun a kromě již zmíněného obsahuje i přestavbu prostor bývalého bistra ESO na aerobní sál uzpůsobený tomu, aby zde v případě potřeby mohlo být umístěno drobné občerstvení.
   Hlavní vchod pro diváky by tedy nově byl přes bývalé ESO, zadní vchod by sloužil pouze sportovcům. Cena se však díky výběrovému řízení ještě může snížit. Navýšení rozpočtu je výrazné, ale současně je potřeba i říci, že se podařilo s Ministerstvem životního prostředí vyjednat zvýšení dotace na původně plánované práce související s úsporou energií z 60 na 80 % uznatelných nákladů. „Jsme si vědomi, že prodloužení prací přinese sportovcům problémy. Proto jsme již vyzvali ředitele škol, aby jim při pronájmech svých tělocvičen vyšli co nejvíce vstříc,“ uzavírá místostarosta Pifka.
   Podle posledních informací od projektanta bude oprava sportovní haly Na Lapači ukončena až ke konci ledna příštího roku.
                                                                                                       Jiří Žůrek