Vsetínské základky budou zmodernizovány
Vsetínské základky budou zmodernizovány
Vsetínské fórum zve všechny na tradiční uklízení nejvíc zaneřáděných míst Vsetína. foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Město Vsetín získalo v rámci projektu „Řemeslo má budoucnost“ finanční prostředky pro své základní školy Luh, Ohrada, Trávníky a Sychrov na rozsáhlou modernizaci, která se dotkne školních dílen, odborných učeben přírodopisu, fyziky a chemie, ale také počítačových učeben a školních cvičných kuchyní s jídelnami, včetně úprav školních zahrad. Zahájení prací je plánováno na období letních prázdnin. Rozsáhlá modernizace si vyžádá bezmála 61 milionů korun a město na ni získalo dotaci z EU a státního rozpočtu ve výši devadesát procent, zbytek město pokryje v rámci svého rozpočtu.
   „Cílem projektu je výrazně zmodernizovat vybrané odborné učebny škol a zatraktivnit tak vzdělávání pro žáky i učitele. Učebny budou následně nově vybaveny moderním zařízením a technologiemi,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání bude při stavebních úpravách dbáno na bezbariérovost modernizovaných prostor i areálů škol a vytvoření důstojného zázemí pro poradenská pracoviště.
   Například v základní škole Luh bude postavena přístavba, jejímž obsahem budou dvě učebny včetně hygienického zázemí. Na základní škole Ohrada bude v rámci projektu provozováno venkovní studium, díky vybudované venkovní učebně, která bude taktéž hrazena z dotací.
   Všechny zmodernizované prostory budou sloužit jak pro nejrůznější kroužky, tak pro potřeby mateřských a středních škol k volnočasovým aktivitám.
   „Projekt je rozdělen na čtyři stavby se samostatným stavebním povolením. V každé stavbě se bude řešit šest až sedm stavebních objektů, ve kterých budou provedeny stavební úpravy včetně vnitřních instalací,“ uzavřel stavební technik Pavel Hrtáň.
Mgr. Pavlína Roubíčková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín