Vsetínská radnice opět podpoří zvelebení budov v centru
Vsetínská radnice opět podpoří zvelebení budov v centru
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Zastupitelé na svém listopadovém zasedání schválili Program na obnovu staveb. Během února mohou tedy majitelé nemovitostí ve vybraných lokalitách v centru Vsetína žádat o finanční dotaci například na opravu fasády, zateplení, či nových oken nebo dveří.
   „Cílem programu je podpořit obnovu a opravy staveb v centru města, konkrétně na Dolním náměstí, Horním městě a Smetanově ulici. Program se týká i nemovitostí, které nejsou památkově chráněny, ale jsou součástí zástavby centra města,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Růžička.
   Celková částka, o kterou si budou moci zájemci žádat, je 400 tisíc Kč. Žadatel může být jak fyzická, tak i právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vybrané části města.
   Podporovány budou opravy fasád, zateplení, nátěry, výměna výplní otvorů a restaurování kulturních památek nebo jejich částí.
   Žádosti mohou zájemci odesílat od 3.2.2020. Uzávěrka pro odevzdání žádostí bude 28.2.2020. o poskytnutí dotací rozhodne zastupitelstvo města nejpozději do konce června 2020.
   Bližší informace naleznete na webu města pod odkazem „Hospodaření, Dotace, Obnova staveb“ nebo na městském úřadě, Odboru školství a kultury.
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín