Vsetínská nemocnice získala ultrazvuk nové generace

Vsetín - Významné zkvalitnění diagnostiky nabízí špičkový ultrazvukový přístroj Philips Affinity 70G, který nově využívá oddělení radiodiagnostiky Vsetínské nemocnice a.s. Stalo se tak prvním radiodiagnostickým pracovištěm v  České republice, jež novinku využívá. Plně digitální systém s novou generací prostorového zobrazení umožňuje i vyšetření pacientů, u kterých to bylo dosud velmi obtížné.
„Nový přístroj pro nás znamená obrovský skok v  diagnostických možnostech, hranice vyšetřitelnosti se významně posunula,“ potvrzuje primář radiodiagnostického oddělení Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Radomír Vala a pokračuje: „Je to názorné například u břišní oblasti. Dříve jsme měli pacienty,
u kterých bylo ultrazvukové vyšetření obtížně proveditelné, například z  důvodů zaplynování či dehydratace. Díky novému přístroji je zobrazení přesnější a můžeme tedy vyšetřit i tyto pacienty.“ Přístroj umožňuje rovněž kvalitnější vyšetření muskuloskeletárního systému (obecně souboru orgánů umožňujícího člověku pohyb: svalů, kloubů, kostí, vazů a podobně).
   Ultrazvukový přístroj Philips Affinity 70G je vysoce mobilní, high-endový ultrasonografický přístroj v  plně vybavené radiologické konfiguraci, včetně kardio-vaskulárních aplikací. Byl navržen ve spolupráci s řadou předních lékařských pracovišť. K  přístroji jsou dodávány speciální „compact“ sondy s  novou koncepcí mikročipů, nabízející lepší penetraci (hloubku průniku).
             Ing. Lenka Plačková, tisková mluvčí, PR, Vsetínská nemocnice a.s.,