Vsetínská charita získala vůz značky Dacia Dokker
Vsetínská charita získala vůz značky Dacia Dokker
Nová Dacia pro Charitu Vsetín. foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Pětimístný vůz značky Dacia Dokker získala v úterý 7. srpna Charita Vsetín. Je to první sociální auto, které bude organizace využívat pro pečovatelskou službu. Tu poskytuje během roku dvou set lidem, kterým pomáhá s úklidem, hygienou, nákupy či krmením.
   „Pečovatelská služba je zpoplatněna, nejvyšší možná částka, kterou můžeme od klientů požadovat, činí podle zákona o sociálních službách sto třicet korun za hodinu,“ řekla ředitelka Charity Vsetín Věra Dulavová.
   Vůz pro vsetínskou Charitu získala reklamní agentura Kompakt, jež sehnala třicet sponzorů, kteří na autě vylepili svou reklamu. „A my ji budeme rozvážet všude tam, kam pojedeme,“ slíbila Věra Dulavová s tím, že pečovatelskou službu využije během roku na dvě stě lidí.
   Společnost Kompakt věnuje vsetínské Charitě již druhý sociální vůz. „Jsme toho názoru, že každá společnost, která během několika let zdomácněla na našem trhu a s úspěchem provozuje svou činnost, by mohla nebo měla alespoň malou částí někomu pomoci. Od roku devatenáct se devadesát sedm, kdy naše společnost zahájila realizaci tohoto projektu, se nám podařilo za pomoci firem a společností po celém území naší republiky s úspěchem předat již šest set padesát sociálních automobilů, jež pečují o naše spoluobčany mentálně či tělesně postižené nebo přestárlé,“ řekl výkonný ředitel agentury Miroslav Káninský.
   Vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí byl doposud tento projekt postaven na vozech Renault Master, Renault Kangoo a Dacia Dokker. „V letošním roce bychom velmi rádi za pomoci našich klientů, tedy Vás, firem a společností, v této činnosti pokračovali a vybraným ústavům a zařízením z celé republiky předali další výše zmíněné vozy,“ Miroslav Káninský
Vozový park je v ústavech a zařízeních, která se starají o zdravotně či mentálně postižené děti, mládež nebo dospělé zpravidla ve špatném technickém stavu. Není výjimkou, že jsou postižení z těchto ústavů a zařízení převáženi vozidly, jejichž stáří se blíží i dvaceti letům.
   „Přeprava vozíčkářů či postižených, upoutaných na lůžko, je často vyloženým hazardem, ale bohužel běžně prováděným. V současné době, za stagnujících nebo spíše stále se snižujících dotací, není v silách těchto ústavů a zařízení pořídit si vůz s odpovídajícími parametry a jsou nuceny stále více spoléhat na sponzorství nebo charitativní činnost různých organizací,“ doplnil Miroslav Káninský.
Alexandra Buršíková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín