Vsetín provedl revizi bytových pravidel
Vsetín provedl revizi bytových pravidel
DPS na Ohradě foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – V majetku města Vsetína je 539 obecních bytů. Z toho je 35 bytových jednotek v režimu startovacích bytů a 258 bytů zvláštního určení, které obývají zejména senioři. Nakládání s obecním bytovým fondem se řídí specifickými pravidly, jejichž revizi schválila Rada města Vsetín na své srpnové schůzi.

„Individuální zaměření na nájemníky si vyžádalo i revizi bytových pravidel, protože se situace u mnohých žadatelů v čase rychle mění. V rámci systému 3x a dost došlo i revizi např. k podrobnějšímu rozpracování bodového hodnocení především u bytů zvláštního určení a bytů obecních, eliminaci vícero žádostí o stejný typ bytu nebo zvýšení věkové hranice pro žadatele o startovací byt a umožnění předložení žádosti o tento typ bytu i nesezdaným párům,“ uvedla I. místostarostka Mgr. Simona Hlaváčová, která řešila s odborníky a Odborem sociálních věcí nastavení a revizi systému.

Nové nájemní smlouvy budou od data účinnosti revidovaných pravidel uzavírány zpravidla na dobu určitou šesti měsíců. Toto však neplatí pro byty zvláštního určení (byty pro seniory a osoby se zdravotními postižením), u nichž bude nájemní smlouva uzavírána zpravidla na dobu určitou jednoho roku.

„Plné znění pravidel najdete na webu Města Vsetín - https://www.mestovsetin.cz/pravidla-a-zasady-pro-pridelovani-bytu-tiskopisy-vydavane-usekem-pridelovani-bytu/d-4020/p1=72142. Formuláře pro žádosti o jednotlivé typy bytů jsou k dispozici na stejném odkazu nebo je možné si je vyzvednout na Oddělení bydlení a služeb Městského úřadu Vsetín – 6. patro, dveře č. 606.,“ sdělila vedoucí bytového odd. Martina Ďulíková

Revidovaná pravidla jsou platná od 1. září 2022, žádosti podané před jejich účinností budou přehodnoceny v rámci sestavování pořadníků na období od 1. 1. 2023.

Vzhledem k náročnosti provedení změn bude Oddělení bydlení a služeb Městského úřadu Vsetín po dobu měsíce října a listopadu 2022 v pátky pro veřejnost uzavřeno.

Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín