Vsetín ocenil osobnosti neziskového sektoru
Vsetín ocenil osobnosti neziskového sektoru
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Vedení vsetínské radnice dlouhodobě vyhlašuje Osobnosti neziskového sektoru a držitele Ceny za firemní filantropii. Letos radní rozhodli o udělení celkem čtyř ocenění za rok 2022 v individuálních kategoriích a dvou ocenění v kategoriích firem. Jejich držitelé si pro cenu a také poděkování z úst nejvyšších představitelů města přišli ve čtvrtek 20. dubna do Mramorového sálu Zámku Vsetín.

„Vážím si toho, že se tady dnes setkávají ti, kteří nezištně pomáhají jiným, a také ti, kteří jako donátoři pomáhají právě těm, kteří pomáhají jiným. Každý z nás totiž někdy v životě potřebuje pomocnou ruku, a pokud ji nenachází, mívá to neblahé následky nejen pro něj, ale i pro jeho okolí,“ uvedl na úvod slavnostního večera starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) a dodal: „My se tímto slavnostním setkáním nesnažíme dnes oceňované osobností neziskového sektoru a firemní filantropy stavět na piedestal kvůli nim samým, ale pro všechny ostatní. Právě proto, aby byli tím zářným příkladem pro celou společnost. Totiž lidé, kteří pro nikoho nikdy nic neudělali a nikdy nikomu nepomohli, by v nich měli vidět příklad a ten následovat. Jejich život se pak stane naplněnější, šťastnější a spokojenější. A tím se také i celá společnost promění k lepšímu a lépe se v ní bude žít.“

OSOBNOSTI Z OBLASTI SOCIÁLNÍ

Anna Plášková

Od roku 2007 je členkou Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, kde se aktivně zapojila do práce výboru. Měla zde úlohu zapisovatelky a zdravotní sestry na výjezdových akcích a rekondičních pobytech. V letech 1996 – 2005 pracovala také ve Svazu diabetiků jako zapisovatelka. Po dobu 15 let organizovala Český den proti rakovině ve Vsetíně i dalších obcích okresu, přičemž komunikovala s Ligou proti rakovině, studenty, skauty i spolupracujícími firmami. Jako zaměstnanec Zdravotního ústavu pořádala ve školách, firmách i neziskových organizacích přednášky s tématikou prevence nemocí nebo léčby obezity. Dlouhodobě spolupořádala přednášky o samovyšetření prsu ve školách nebo na veřejných akcích, jako například Den pro růžovou stužku nebo Dny zdraví ve Vsetíně. Do veřejného života byla vždy zapojena aktivně a aktivity vykonala svědomitě, ochotně a spolehlivě.

Jitka Sošťáková

Již 13 let působí ve službě Osobní asistence Charity Vsetín. Pracuje s vysokým nasazením nejen profesionálním, ale hlavně lidským. Je trpělivá a laskavá, a ke klientům přistupuje vždy individuálně, s otevřeným srdcem a obrovskou vnímavostí. Pro klienty osobní asistence je tak vítaným a nepostradatelným partnerem při řešení jejich složité životní situace. Dává klientům zažít pocit jedinečnosti a důležitosti. Kolegové si ji váží pro vstřícnost, ochotu pomoci radou i činy, pro její klid, rozvážnost a vlídnost. Klienty je ceněna zase pro empatický a kreativní přístup, pečlivost a spolehlivost.

OSOBNOST Z OBLASTI SPORTU

Vladimír Hrbas

Patří k dlouholetým činovníkům v Tělovýchovné jednotě MEZ Vsetín, kde před čtyřiceti lety zahájil svoji činnost pod vedením Jaroslava Špačka. Nejdříve působil jako aktivní sportovec, postupem času zaujal funkci předsedy Asociace sport pro všechny a stal se vedoucím mužských složek. V současné době významně přispívá jako cvičitel k udržení a rozvoji cvičení rodičů s dětmi a předškolních dětí. Ve sportovních organizacích Vsetína působí po dobu čtyřiceti let.

OSOBNOST Z OBLASTI JINÝCH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT

Denisa Halašová

Od roku 2015 vede skautské středisko ve Vsetíně. Za dobu jejího působení došlo k významným změnám k lepšímu v oblasti personálního i materiálního zabezpečení. Náročné práci věnuje spoustu sil. Dokáže dobře komunikovat se všemi věkovými kategoriemi a získala si důvěru napříč všemi oddíly. V jiných oblastech se věnuje organizaci akcí pro veřejnost, přednášek, workshopů, sbírek a publikační činnosti, kde lze zmínit například spolupráci na vydání knihy Slovíčko nakonec nebo knihu Jako doma – praktická příručka pro zadavatele staveb domova pro seniory. Do výčtu aktivit lze přidat i propagační tvorbu pro festival Divadelní Vsetín. Denisa Halašová provází činnost Diakonie Vsetín od vzniku a posunula její práci v různých oblastech. Činorodostí a nápaditostí přispívá k dobrému žití lidí ve Vsetíně i okolí.

FIREMNÍ FILANTROP

HáBéCéČko – nadační fond

V roce 2018 založili manželé Petr a Alena Hurtovi nadační fond HáBéCéčko, ve kterém shromažďují finanční prostředky z vlastního podnikání, aby jejich prostřednictvím mohli podporovat smysluplné projekty v oblasti práce s mládeží, sportu, kultury, sociální práce a různých dalších neziskových aktivit. Finanční prostředky do nadačního fondu plynou z jejich firem H&B REAL, H&B delta a Coleman S.I. Prostřednictvím finančního daru pro TJ MEZ Vsetín přispěli k výstavbě klubovny pro mládež Atletico společně se šatnami a sociálním zařízením u nového hřiště na frisbee ve sportovním areálu Ohrada. Klubovna je hojně využívaná pro mládežnické, sportovní, ale i společenské akce. Před založením nadačního fondu poskytovali finanční podporu také Domovu Jitka prostřednictvím jedné ze svých firem. Časem přibyla i podpora věcnými dary na různé společenské akce pořádané tímto spolkem, na realizaci projektů v rámci rekonstrukce nebo poskytnutí stavebních prací, které pomáhají vytvářet lepší pracovní podmínky a příjemnější prostředí pro samotné klienty domova. Domov Jitka si velmi cení nejen podpory samotného fondu, ale rovněž pomoci ze strany jejich zaměstnanců.

OCENĚNÍ STAROSTY MĚSTA VSETÍN

Kayaku Safety Systems Europe

Společnost Kayaku Safety Systems Europe obdržela Ocenění starosty města Vsetín za významné počiny zejména v oblasti sociální, kulturní, sportovní, vzdělávací a volnočasových aktivit. Firma se jak organizačně, tak finančně podílí na zajištění kampaně zaměřené na prevenci nádorového onemocnění prsu s názvem Den pro růžovou stužku. Zmíněná akce je organizována ve spolupráci s ZO ONKO-DUHA Vsetín a Vsetínskou nemocnicí. Dále dlouhodobě podporuje vzdělávání v oblasti bezpečnosti a hasičský sport samotný stejně jako dětské oddíly sboru dobrovolných hasičů ve Vsetíně. Například společně s dalšími partnery zajištěním tzv. Dnů bezpečnosti ve Vsetíně nebo aktivitu s názvem Přesná jízda s Kayaku. Spolupráce Kayaku s Diakonií trvá od roku 2006 a jako stěžejní je vnímána především pravidelnost této podpory, čímž přispívá ke stabilizaci ekonomické situace Diakonie Vsetín. Je zde možné zmínit především pomoc při vzniku Domova Vyhlídka pro 22 seniorů nebo vznik nové služby Domácí hospic Devětsil. Ze strany Diakonie je velmi ceněn také zájem managementu o aktivity, včetně jejich účasti na akcích. Kayaku se pravidelně zapojuje do veřejných akcí zaměřených na ekologii, jako například Ukliďme Česko či Do práce na kole. Další pomoc oceněné organizace je nasměrována například do Vsetínské nemocnice, Charity Vsetín, místních škol nebo do Azylového domu pro matky s dětmi.

Na závěr večera obdrželi z rukou představitelů města děkovný list zástupci desítek neziskových organizací, působících na Vsetíně v oblasti kultury, sportu i sociálních věcí.

Michal Horský