Vedení Rožnova se setkalo s podnikateli
Vedení Rožnova se setkalo s podnikateli
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov - Na pracovní snídani pozvalo vedení rožnovské radnice místní významné zaměstnavatele. Představitelé města v čele se starostou Rožnova Radimem Holišem diskutovali s třicítkou zástupců firem a společností o dopadech koronavirové pandemie, Koncepci pro oblastní místní ekonomiky a také nad tématy, se kterými přišli samotní podnikatelé.
  Třicet zástupců firem a společností se na konci minulého týdne setkalo s vedením města Rožnov. Starosta města Radim Holiš, místostarosta Jan Kučera i členové rady Lenka Střálková, Martin Drápal a Petr Kopecký společně diskutovali s jednateli a řediteli firem o rozvoji města. Jedním z bodů setkání bylo představení dokumentu Koncepce oblastní místní ekonomiky, tedy jak město může podpořit a vytvářet podmínky pro místní podnikání. Zároveň byla zástupcům společností představená analytická data o aktuální ekonomické situaci. „Snažíme se dlouhodobě radnici a město otevírat, a to nejen občanům, ale i podnikatelům. Snídaně s podnikateli je jednou z aktivit Zdravého města a Místní Agendy 21 a každoročně vidíme vyšší nárůst zájemců o účast na této akci. Otevřeli jsme také téma tvorby Strategického plánu rozvoje města, kde budou rozpracovány segmentové koncepce, které budou řešit například oblast dopravy anebo přátelskost podnikání,“ řekl místostarosta Jan Kučera.
   Tématem k diskuzi byl záměr výstavby kulturního centra, ať už je to donátorství ze strany podnikatelů nebo plánované změny v dopravě. Aktuální je oprava hlavní komunikace, která omezí vjezd nákladní dopravy do města. Další z plánů na příští rok je projekt, který pomůže organizovat parkování ve městě. Do oblasti cestovního ruchu budou zapojení samotní podnikatelé, jelikož je Rožnov součástí Destinačního managementu turistické oblasti Valašsko.
   „Samotní podnikatelé poté dostali prostor pro případné otázky, na které chtěli znát odpověď. Byl to například dotaz, zda je v plánu rozvoj průmyslového areálu Tesla, rekonstrukce komunikace Videčská nebo příprava územního plánu. Vážíme si toho, že zde firmy podnikají, zaměstnávají lidi a rozvíjí své podniky, čímž pomáhají také rozvoji Rožnova. Je naším zájmem, abychom se s představiteli firem pravidelně setkávali a diskutovali také o tom, jak jim může pomoci město,“ řekl starosta Radim Holiš.
Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov p. R.