Vedení krajských hasičů ve Valašském Meziříčí zahájilo nový rok
Vedení krajských hasičů ve Valašském Meziříčí zahájilo nový rok
Setkání hasičů se zúčastnil i starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí - Pomyslnou tečkou za rokem 2018 udělal Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen HZS ZK) ve středu 9. ledna na hasičské stanici ve Valašském Meziříčí. Vedení hasičů během rekapitulace vyzdvihlo podporu ze strany měst včetně Valašského Meziříčí.
   „Dnešní den je pro hasičský sbor symbolickým vstupem do nového roku. Budeme bilancovat loňský rok, jeho důležité akce a nejpodstatnější zásahy. Události se zúčastní celé vedení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje,“ předeslal Zdeněk Hub, ředitel územního odboru Vsetín (dále jen ÚO Vsetín).
   Pozvánku na setkání obdržel i starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. Ten ve svém krátkém projevu valašskomeziříčským hasičů poděkoval za jejich činnost a pochválil je za spolupráci na větších společenských akcích města. „Na druhou stranu i my se snažíme pomáhat vám. V návrhu rozpočtu pro letošní rok máme znovu 300 tisíc korun pro pracoviště ve Valašském Meziříčí,“ doplnil starosta.
Ředitel ÚO Vsetín už přesně ví, jak s penězi naloží. „Částka bude rozdělena na poloviny s tím, že jedna část půjde na drobné investice a druhá na provozní výdaje,“ sdělil Hub. Kromě Valašského Meziříčí místní odbor podporuje také město Vsetín. „Moc si této podpory ze strany obou měst vážíme,“ dodal Hub.
   Po 18 letech se letos počet příslušníků v rámci kraje zvýší. „Tady ve Valašském Meziříčí půjde o posílení o dva příslušníky ve výjezdu a jednoho příslušníka v denní směně,“ informoval ředitel HZS ZK Vít Rušar. K 1. lednu 2019 je rozložení na třech směnách ve Valašském Meziříčí v počtu 13-12-12 příslušníků.
Lukáš Martinek, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí