Ve Vsetíně nechali odstranit z Ohrady a Rokytnice autovraky, následovat budou další
Ve Vsetíně nechali odstranit z Ohrady a Rokytnice autovraky, následovat budou další
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Na dlouhodobě odstavená nepojízdná vozidla a autovraky, jenž v ulicích a na sídlištích Vsetína blokují desítky parkovacích míst, se v posledních měsících výrazněji zaměřují pracovníci radnice a strážníci městské policie. Nahrává jim v tom novela zákona, kterou letos schválily obě komory parlamentu, a na jejímž základě obce získaly více možností, jak se autovraků z ulic zbavit. Jeden takový byl odstraněn v pondělí 7. září, druhý ve čtvrtek 5. listopadu a další budou následovat.
   Strážníci podle jejich ředitele Patrika Peciny při hlídkové činnosti mapují autovraky pravidelně. „Zaměřujeme se na vozy, které jsou v řádech měsíců odstaveny na jednom místě, přičemž postrádají registrační značku, jsou poškozené nebo mají dlouhodobě propadlou technickou kontrolu,“ uvedl Pecina a pokračoval: „V případě, že podle registrační značky či VIN kódu, tedy čísla karoserie, dohledáme majitele takového vozu, vyzýváme jej k podání vysvětlení a řešíme s ním nápravu. Jestliže vlastníka zmíněnými způsoby dohledat nelze, výzvu k podání vysvětlení umisťujeme přímo na vůz.“
   Pokud majitel vozu nápravu nesjedná, městská policie předává věc k řešení pracovníkům odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje radnice. „Ti nechají zpracovat znalecký posudek, který stanoví, zda je vozidlo způsobilé silničního provozu či nikoliv. Pokud posudek označí vůz za nezpůsobilý provozu a tedy za autovrak, zahájí oddělení dopravy městského úřadu řízení o jeho odstranění. Za tímto účelem opět oslovuje majitele automobilu. Jestliže ten v zákonné lhůtě na výzvu nereflektuje, radnice zajistí odtažení vozu a jeho ekologickou likvidaci. Náklady jsou pak vymáhány po vlastníkovi auta,“ popsal průběh procesu starosta Jiří Růžička.
   V posledních týdnech tak nechalo město odtáhnout a zlikvidovat několik dlouhodobě odstavených autovraků.
   „Víme o několika desítkách dalších dlouhodobě odstavených vozidel, která hodláme také průběžně řešit,“ uvádí starosta.
V případě dlouhodobě odstavených vozidel se jedná o taková vozidla, která nevykazují známky vraku, mají však propadlou technickou kontrolu. Za odstavení vozidla s propadlou technickou kontrolou hrozí provozovateli pokuta až do výše 300 000 Kč.
   Provozovatelé dlouhodobě odstavených vozidel (tedy vozidel s propadlou technickou kontrolou) budou vyzváni k odstavení vozidel mimo pozemní komunikaci a ke zjednání nápravy, tzn. k provedení technické kontroly vozidla. Nebude-li výzva ze strany provozovatelů vozidel respektována, je město Vsetín oprávněno tato dlouhodobě odstavená vozidla přesunout na odstavnou plochu do areálu Technických služeb města Vsetína na náklady provozovatele. Nevyzvedne-li si provozovatel toto vozidlo, může být v souladu se zákonem o pozemních komunikacích prodáno ve veřejné dražbě. Pokud se nepodaří vozidlo ve veřejné dražbě prodat, bude ekologicky zlikvidováno.
Michal Horský