Ve Vsetíně chtějí zachovat asistenty prevence kriminality
Ve Vsetíně chtějí zachovat asistenty prevence kriminality
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Vsetín zažádal o dotaci, díky níž by mohl zaměstnat asistenty prevence kriminality a domovníky - preventisty až do konce roku 2021. Za současného stavu by jejich pracovní poměr skončil 31. srpna. S podáním žádostí o dotaci z programu prevence kriminality vyhlašovaného Ministerstvem vnitra vyjádřili souhlas i zastupitelé na svém únorovém zasedání.
   Asistenti prevence kriminality pracují na Vsetíně díky dotačním projektům Ministerstva vnitra či Evropské unie téměř nepřetržitě už od roku 2012. „Nejprve byli dva, poté jeden a nyní, díky úspěchu našeho posledního projektu, máme od 1. srpna 2018 do konce letošního srpna asistenty čtyři,“ uvedl Patrik Pecina, ředitel městské policie, pod niž tito spadají.
   Právě díky dotačním prostředkům se spoluúčast města na mzdách asistentů prevence kriminality pohybuje pouze mezi 10 a 20 %.
   „S asistenty prevence kriminality jsme spokojeni, proto hledáme možnosti, jak je udržet i nadále. Podali jsme proto žádost o dotaci na jejich mzdu až do konce tohoto kalendářního roku,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že náplní práce asistentů je především činnost v sociálně vyloučených lokalitách na Poschlé a v domech na Jiráskově ulici 409 a 1126, kde žije převážně romská komunita. Asistenti v takových místech dohlížejí na dodržování pořádku, doprovázejí děti cestou do školy a v minulosti také například zasahovali při nepřístojném chování Romů na letním koupališti. Jsou prostředníkem mezi strážníky a občany z romské komunity, kdy těmto domlouvají při nevhodném chování, upozorňují je na možné přestupkové jednání a jeho následky. „Jejich činnost považujeme za pro město přínosnou, protože si dokáží ve své komunitě sjednat respekt,“ říká dále Pecina.
   Během práce asistenti prevence kriminality spolupracují s „domovníky“, které město zaměstnává v rámci projektu Domovník – preventista. Radnice na jejich mzdu získala dotaci na stejné období jako u asistentů, a stejně tak žádá o další dotaci ve výši přibližně 75 % mzdových nákladů do konce roku 2021. „Každý ze dvou domovníků se stará o dva domy – první na Poschlé a druhý na Jiráskově ulici,“ přiblížil Pecina a dodal, že domovníci dohlížejí hlavně na dodržování domovního řádu, úklid společných prostor, dodržování pravidel občanského soužití či pomáhají při kontaktu s úřady. Díky jejich práci se daří udržovat v sociálně vyloučených lokalitách v rámci možností pořádek. Také domovníci jsou v romské komunitě výraznými osobnostmi.
   Město žádá o dotaci na mzdu asistentů i domovníků pouze do konce roku 2021, neboť dlouhodobější projekty nejsou nyní z důvodu pandemie koronaviru podporovány. „V případě, že by se dotační výzva na jejich činnost i v dalším období objevila, rádi bychom s nimi spolupráci prodloužili,“ uzavřel starosta.
   Asistenti prevence kriminality i domovníci budou v práci pokračovat jen v případě, že město s žádostmi uspěje. Jeho spoluúčast by pak činila 80 tisíc, respektive šest tisíc korun.
Jiří Žůrek