Ve Vsetíně chtějí z ulic vytěsnit autovraky
Ve Vsetíně chtějí z ulic vytěsnit autovraky
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Na dlouhodobě odstavená nepojízdná vozidla, nebo-li autovraky, jenž v ulicích a na sídlištích Vsetína blokují desítky parkovacích míst, se v těchto dnech zaměřují pracovníci radnice a strážníci městské policie. Nahrává jim v tomto úsilí novela zákona, kterou letos schválily obě komory parlamentu, a na jejímž základě obce získaly více možností, jak se vozidel hyzdících ulice zbavit.
   Strážníci podle jejich ředitele Patrika Peciny při hlídkové činnosti mapují autovraky pravidelně. „Zaměřujeme se na vozy, které jsou v řádech měsíců odstaveny na jednom místě, přičemž postrádají registrační značku, jsou poškozené nebo mají dlouhodobě propadlou technickou kontrolu,“ uvedl Pecina a pokračoval: „V případě, že podle registrační značky či VIN kódu, tedy čísla karoserie, dohledáme majitele takového vozu, vyzýváme jej k podání vysvětlení a řešíme s ním nápravu. Jestliže vlastníka zmíněnými způsoby dohledat nelze, výzvu k podání vysvětlení umisťujeme přímo na vůz.“
   Pokud majitel vozu nápravu nesjedná, městská policie předává věc k řešení pracovníkům odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje radnice. „Ti nechají zpracovat znalecký posudek, který stanoví, zda je vozidlo způsobilé silničního provozu či nikoliv. Pokud posudek označí vůz za nezpůsobilý provozu a tedy za autovrak, zahájí oddělení dopravy městského úřadu řízení o jeho odstranění. Za tímto účelem opět oslovuje majitele automobilu. Jestliže ten v zákonné lhůtě na výzvu nereflektuje, radnice zajistí odtažení vozu a jeho ekologickou likvidaci. Náklady jsou pak vymáhány po vlastníkovi auta,“ popsal průběh procesu starosta Jiří Růžička s tím, že v současné době běží řízení o odstranění vraku ve dvou případech. „Víme přitom i o několika desítkách dalších dlouhodobě odstavených vozidel, která hodláme také průběžně řešit,“ doplnil starosta.
Michal Horský